Glossary - pojmy strategického myšlení

Tento glosár je venovaný všetkým zvedavcom, ktorí sa chcú nielen naučiť terminológiu strategického myslenia, ale aj pochopiť hlbšie dôsledky a uplatniť tieto princípy v profesionálnom a osobnom živote.

Zámerom je ponúknuť vám prehľadný a prístupný zdroj informácií, ktorý vás prevedie zložitým, ale fascinujúcim svetom stratégie. Veríme, že pochopenie týchto pojmov vám nielen umožní lepšie sa orientovať vo svete podnikania a vzdelávania, ale poskytne vám aj nástroje na efektívne riešenie každodenných výziev a maximalizáciu vášho osobného a profesionálneho potenciálu.

Vytvorili sme ho v nádeji, že sa stane mostom medzi teoretickými vedomosťami a praktickým využitím, čo vám umožní strategickejšie myslieť a konať. Dúfame, že tu nájdete inšpiráciu a poznatky, ktoré vám pomôžu na ceste k dokonalosti, či už ste začínajúci stratég, študent alebo skúsený profesionál.

Slovník

STRATE9Ycast

Test strategického myslenia

Návrat hore