Ikigai

Ikigai

« Back to Glossary Index


Ikigai je japonský pojem, ktorý sa zameriava na hľadanie zmyslu života a práce. Doslovný preklad slova ikigai znamená „dôvod, prečo sa ráno zobudíte“. Tento pojem sa často používa na opis radosti a spokojnosti, ktoré prinášajú každodenné činnosti, a spája sa s dlhovekosťou a šťastím.

Historický kontext ikigai siaha hlboko do japonskej kultúry a filozofie, ale v posledných rokoch si získal medzinárodnú pozornosť ako nástroj osobného rozvoja a wellness. Ikigai sa netýka len práce alebo kariéry; zahŕňa všetky aspekty života vrátane osobných vzťahov, koníčkov a spoločenských aktivít.

Teoretické základy ikgai vychádzajú z koncepcie, že nájdenie rovnováhy medzi tým, čo máme radi, v čom sme dobrí, čo svet potrebuje, a tým, za čo môžeme dostať zaplatené, môže viesť k plnšiemu a zmysluplnejšiemu životu. Tento prístup je v súlade s mnohými modernými teóriami osobného rozvoja a wellness.

V súčasnosti sa ikgai často skúma v kontexte pracovného a kariérneho rozvoja. Zameriava sa na hľadanie práce, ktorá je nielen zdrojom príjmu, ale prináša aj osobné uspokojenie a má pozitívny vplyv na spoločnosť. Tento koncept sa stáva obľúbeným nástrojom v oblasti ľudských zdrojov a organizačného rozvoja, pretože pomáha jednotlivcom a organizáciám identifikovať a rozvíjať ich jedinečné schopnosti a poslanie.

Súčasné trendy v uplatňovaní ikgai zahŕňajú:

  • Používanie ikgai ako nástroja na koučovanie a osobný rozvoj.
  • Integrácia ikgai do wellness a zdravotných programov na pracovisku.
  • Používanie ikgai na posilnenie zamerania na firemnú kultúru a hodnoty.

Relevantná literatúra a zdroje pre Ikigai

  1. García, H., & Miralles, F. (2016). Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Penguin Books.
  2. Mogi, K. (2017). Awaken Your Ikigai: Find Your Reason to Live. Vydavateľstvo Tuttle.
  3. Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of Character and Well-Being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619.

Ikigai - Bettina Lemkeimage 101051097 13717911

IKIGAI - Francesc Miralles, H�ctor Garc�aimage 101051097 13717911

Ikigai - Mitsuhashi Yukariimage 101051097 13717911

STRATE9Ycast
Návrat hore