Benchmarking

Benchmarking

« Back to Glossary Index

Čo je to benchmarking?

Ide o proces porovnávania obchodných procesov a výkonnostných ukazovateľov organizácie s odvetvovými štandardmi alebo osvedčenými postupmi konkurencie alebo iných lídrov v odvetví. Cieľom je identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, inšpirovať sa inováciami a stratégiami na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Historický kontext siaha do 70. a 80. rokov 20. storočia, keď spoločnosti začali systematicky analyzovať konkurenčné postupy s cieľom zlepšiť svoje vlastné operácie a stratégie. Tento koncept sa stal populárnym vďaka práci Roberta C. Campovi zo spoločnosti Xerox, ktorý ju vyvinul ako nástroj na zvýšenie efektívnosti a kvality.

Teoretické základy sa nachádzajú v oblastiach riadenia kvality, operatívneho riadenia a strategického plánovania. Benchmarking zahŕňa niekoľko typov, vrátane interného (porovnávanie rôznych oddelení alebo pobočiek v rámci vlastnej organizácie), konkurenčného (porovnávanie s konkurenciou v rovnakom odvetví), funkčného (porovnávanie so spoločnosťami v iných odvetviach) a všeobecného (porovnávanie podnikových procesov v rôznych odvetviach).

V súčasnosti sa benchmarking široko používa ako nástroj na zlepšovanie procesov, produktov a služieb. S rozvojom technológií a dostupnosťou veľkých dát sa stali sofistikovanejšími, čo umožňuje hlbšiu analýzu a rýchlejšie získavanie informácií.

Ako funguje benchmarking na praktickom príklade

Benchmarking sa môže uskutočniť napríklad vtedy, keď chce spoločnosť A zlepšiť svoje služby zákazníkom. Identifikuje spoločnosť B, ktorá sa považuje za lídra v tejto oblasti. Firma A potom analyzuje procesy a metódy služieb zákazníkom firmy B, zhromažďuje údaje a porovnáva ich s vlastnými postupmi. Na základe zistení spoločnosť A identifikuje oblasti na zlepšenie a zavedie nové postupy inšpirované postupmi spoločnosti B s cieľom zvýšiť efektívnosť a spokojnosť zákazníkov.

Aktuálne trendy pre rok 2024

Súčasné trendy zdôrazňujú využívanie umelej inteligencie a pokročilej analýzy údajov na podrobné porovnávanie výkonnosti a inovatívnych postupov s konkurenciou. Tento prístup vám umožní rýchlo identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a prijať účinnejšie stratégie. Väčší dôraz sa kladie na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť, čo odráža súčasný spoločenský trend a rastúci tlak na spoločnosti, aby boli v týchto oblastiach transparentné a aktívne. Benchmarking sa stáva aj kľúčovým nástrojom na podporu inovácií, pri ktorom spoločnosti hľadajú inšpiráciu u lídrov na trhu a uplatňujú osvedčené postupy s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a reagovať na meniace sa požiadavky trhu.

Relevantná literatúra a zdroje

  1. Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Quality Press.
  2. Spendolini, M. J. (1992). The Benchmarking Book.
  3. Watson, G. H. (1993). Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company’s Performance against the World’s Best. Wiley.
STRATE9Ycast
Návrat hore