Vizia

Vízia

« Back to Glossary Index


Vízia v kontexte podnikania a organizácií je definovaná ako ambiciózny obraz budúcnosti, ktorý organizácia plánuje dosiahnuť. Je to stručné vyhlásenie, ktoré opisuje dlhodobé ciele a smerovanie, kam organizácia smeruje. Vízia by mala byť inšpirujúca a motivujúca pre všetky zainteresované strany – zamestnancov, zákazníkov, investorov a partnerov.

Historický kontext úzko súvisí s vývojom teórií manažmentu a vedenia v 20. rokoch 20. storočia. Význam vízie ako kľúčového prvku vedenia a strategického plánovania zdôraznili vo svojich prácach vplyvní myslitelia a odborníci, ako napríklad Peter Drucker a John Kotter. Vízia bola uznaná ako základný prvok, ktorý poskytuje organizáciám smer a zmysel v dynamickom a konkurenčnom prostredí.

Teoretické základy vízie ležia v oblastiach ako organizačné správanie, psychológia vedenia a strategický manažment. Vízia sa považuje za súčasť strategického procesu, ktorý pomáha definovať ciele a poslanie organizácie a je kľúčom k vytváraniu firemnej kultúry a identity.

V súčasnosti je dôležitou súčasťou firemnej komunikácie a stratégie budovania značky. V ére globalizácie a rýchlych zmien je pre organizácie čoraz dôležitejšie mať jasne formulovanú a komunikovanú víziu, ktorá ich odlišuje od konkurencie a určuje smer inovácií a rastu.

Súčasné trendy vo formulácii a používaní zahŕňajú zameranie na udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a inovácie. Spoločnosti sa čoraz viac snažia vytvárať vízie, ktoré odrážajú širšie sociálne a environmentálne záujmy a začleňujú tieto hodnoty do svojich obchodných modelov.

Relevantná literatúra a zdroje k pojmu vízia:

  1. Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.
  2. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building Your Company’s Vision. Harvard Business Review.
  3. Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper & Row.

Vize - Ond?ej Cingl, Robert Slov�k - e-knihaimage 101051097 13717911

Od vize k zisku: Prom??te n�pad v ziskov� podnik�n� - Tom�? Lukavecimage 101051097 13717911

Vize tr?n�ho �sp?chu - Michal ?ern�image 101051097 13717911

STRATE9Ycast
STRATE9Ycast
Návrat hore