Konkurenční analýza

« Back to Glossary Index

Konkurenční analýza je proces hodnocení a analýzy konkurenčních firem ve stejném obchodním odvětví nebo trhu. Cílem je získat lepší pochopení strategií, silných a slabých stránek, tržních pozic a potenciálních budoucích kroků konkurentů. Tato analýza umožňuje firmám identifikovat konkurenční výhody a hrozby, a přizpůsobit svou vlastní strategii, aby zlepšily svou tržní pozici.

Historický kontext konkurenční analýzy sahá do poloviny 20. století, kdy se začala rozvíjet jako součást strategického plánování ve firmách. V 80. letech 20. století Michael E. Porter představil svůj model pěti sil, který se stal základem pro analýzu konkurenčního prostředí.

Teoretické základy konkurenční analýzy spočívají v ekonomice, marketingu a strategickém managementu. Zahrnují koncepty jako jsou Porterovy pět sil, SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), a PESTEL analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních, technologických, environmentálních a legislativních faktorů).

V současné době se konkurenční analýza stává ještě důležitější kvůli rychle se měnícímu a globalizovanému obchodnímu prostředí. Firmy využívají různé nástroje a metody, včetně tržního výzkumu, analýzy sociálních médií, benchmarkingu a datové analytiky, aby získaly hlubší vhled do aktivit konkurentů a tržních trendů.

Mezi aktuální trendy v konkurenční analýze patří využití pokročilých analytických nástrojů a big data pro získání hlubších a rychlejších vhledů do konkurenčního prostředí. Rovněž se rozvíjí využití umělé inteligence pro automatizovanou analýzu konkurence a prediktivní modelování.

Relevantní literatura a zdroje pro téma konkurenční analýza

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
  2. Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 33(3), 114-135.
  3. Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2003). Strategic and Competitive Analysis: Methods and Techniques for Analyzing Business Competition. Prentice Hall.
STRATE9Ycast
Přejít nahoru