CRM: Umění budování trvalých zákaznických vztahů

CRM - budování zákaznických vztahů STRATE9Y

CRM, neboli řízení vztahů se zákazníky, představuje klíčový prvek každého úspěšného podnikání. V dnešním dynamickém světě, kde konkurence neustále roste a zákazníci se stávají stále náročnějšími, se umění budovat a udržovat trvalé zákaznické vztahy stává nezbytností pro dlouhodobý úspěch firmy. V rámci seriálu Business Model Canvas se tento článek zaměřuje právě na tento klíčový aspekt podnikání.

Prostřednictvím efektivního využití CRM lze nejen rozvíjet stávající zákaznické vztahy, ale také identifikovat a vytvářet nové příležitosti. V následujících řádcích se podíváme na to, jak moderní CRM systémy přispívají k dosažení těchto cílů a jak mohou být využity k maximalizaci hodnoty pro zákazníky i pro samotné podniky.

Co je to CRM a proč je to důležité?

CRM, neboli Řízení vztahů se zákazníky, je strategie a systém, který umožňuje firmám efektivně spravovat vztahy se svými zákazníky. Nejde jen o technologii, ale o celkový přístup k tomu, jak komunikovat, interagovat a starat se o své zákazníky.

Cílem CRM (Customer Relationship Management) je zlepšit obchodní vztahy, udržet klienty, získat nové klienty a podporovat růst prodeje. CRM systémy pomáhají firmám centralizovat informace o zákaznících, zaznamenávat interakce s klienty a automatizovat prodejní, marketingové a servisní procesy.

CRM a jeho význam v podnikání

CRM je klíčové pro efektivní řízení obchodních vztahů, neboť pomáhá lépe rozumět potřebám zákazníků a přizpůsobovat jim služby. Využívá data o zákaznících pro lepší segmentaci a cílení marketingových kampaní, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků a loajalitě. Podniky potřebují CRM systémy z několika důvodů:

 1. Centralizace informací: CRM systémy poskytují centralizovanou databázi informací o zákaznících, což umožňuje efektivnější správu a přístup k datům.
 2. Zlepšení vztahů se zákazníky: Pomocí CRM lze lépe rozumět potřebám a preferencím zákazníků, což vede k větší spokojenosti a loajalitě.
 3. Automatizace prodejních a marketingových procesů: CRM automatizuje rutinní úkoly, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.
 4. Lepší analýza a reportování: CRM poskytuje cenné analýzy a reporty, které pomáhají v rozhodování a strategii.
 5. Zvýšení prodeje a ziskovosti: Efektivnější správa vztahů se zákazníky a procesů vede k vyššímu obratu a zisku.

Bez CRM systémů by podniky ztrácely přehled o zákaznících, měly by nižší efektivitu a mohly by promeškat důležité obchodní příležitosti. CRM je tak zásadní pro moderní, efektivní a zákazníkem orientované podnikání. V kontextu malých podnikatelů v České republice jsou v současnosti nejpoužívanější CRM systémy tyto:

 1. Zoho CRM
  • Komplexní CRM sada nabízející širokou škálu funkcí pro řízení vztahů se zákazníky a automatizaci úkolů.
  • Výhody: Široká škála funkcí, vhodný pro firmy různých velikostí.
 2. Raynet
  • Jednoduchý český CRM systém se zaměřením na základní agendu jako správa kontaktů a tvorba reportů.
  • Výhody: Jednoduchost, přehlednost, dobrá cena.
 3. HubSpot
  • CRM systém známý pro své automatizované sledování a péči o potenciální zákazníky, s širokými možnostmi reportování.
  • Výhody: Automatizace lead trackingu a lead nurturingu, rozsáhlé možnosti reportování.
 4. Pipedrive
  • CRM systém zaměřený na efektivní správu prodejních případů a koordinaci obchodních aktivit.
  • Výhody: Intuitivní rozhraní, dobrá správa leadů.
 5. SugarCRM
  • Český CRM systém s pokročilými funkcemi jako optimalizace marketingu a předvídání obchodu.
  • Výhody: Open-source, přizpůsobitelný, pokročilé marketingové funkce.
 6. Zendesk
  • CRM systém s rozsáhlými možnostmi reportování.
  • Výhody: Široké možnosti reportování, vhodný pro různé velikosti firem.
 7. Freshworks
  • CRM platforma zaměřená na automatizaci prodejních procesů, správu leadů a predikci prodejů.
  • Výhody: Automatizace prodejních procesů, predikce prodejů.
 8. ActiveCampaign CRM
  • CRM systém s centralizovanou správou kontaktů a efektivní správou prodejních případů.
  • Výhody: Centralizovaná správa kontaktů, efektivní správa prodejních případů.

Tento žebříček ukazuje rozmanitost CRM systémů dostupných na trhu a jejich schopnost přizpůsobit se potřebám různých podniků.

Strategie pro budování trvalých zákaznických vztahů

Trvalé zákaznické vztahy jsou základem úspěchu každého podnikání. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí efektivních strategií, které zákazníky osloví a udrží. Existuje několik klíčových strategií pro budování trvalých zákaznických vztahů:

Strategie personalizace služeb a produktů

Personalizace je jednou z nejmocnějších strategií pro budování zákaznické loajality. Každý zákazník je jedinečný, a proto je důležité nabízet mu produkty a služby přizpůsobené jeho potřebám a preferencím. Zde jsou některé způsoby, jak můžete implementovat personalizaci:

 • Personalizovaná komunikace: Ansamblu zákaznických dat a historie jejich interakcí s vaší firmou můžete vytvářet personalizované zprávy a nabídky, které osloví konkrétního zákazníka.
 • Doporučení produktů: Na základě nákupní historie a chování zákazníka můžete doporučovat další produkty, které by ho mohly zajímat. Tím zvýšíte šanci na další nákupy.
 • Personalizované nabídky a slevy: Nabídněte zákazníkům speciální nabídky a slevy, které odpovídají jejich preferencím a chování. To může zvýšit jejich loajalitu.

Strategie aktivního zákaznického servisu

Aktivní a rychlý zákaznický servis je klíčem k udržení zákazníků. Zákazníci očekávají, že pokud mají problém nebo dotaz, budou rychle a efektivně vyřízeni. Zde jsou některé způsoby, jak můžete posílit zákaznický servis:

 • Rychlá komunikace: Odpovídejte na dotazy a stížnosti zákazníků co nejrychleji. Online chat, e-mail a telefonická podpora mohou být efektivními způsoby komunikace.
 • Poskytování užitečných informací: Zákazníci ocení, když jim poskytnete užitečné rady a informace týkající se produktů nebo služeb. To může pomoci vyřešit jejich problémy a zvýšit jejich spokojenost.
 • Zpětná vazba od zákazníků: Poslouchejte zpětnou vazbu od zákazníků a použijte ji k zlepšení svých produktů a služeb. Zákazníci ocení, že se zajímáte o jejich názory.

Strategie tvorby zákaznické loajality

Loajalita zákazníků je klíčovým prvkem dlouhodobého úspěchu jakékoli firmy. Budování loajality zahrnuje poskytování vynikajících zákaznických zážitků, konzistence v kvalitě služeb a produktů, a vytváření emocionálního spojení s klienty. Efektivní CRM systémy umožňují firmy sledovat a analyzovat preferenci a chování zákazníků, umožňujíce tak přizpůsobit služby a produkty pro zvýšení spokojenosti a věrnosti zákazníků. Loajální zákazníci nejen pravidelně nakupují, ale také mohou doporučovat vaše produkty a služby dalším lidem. Zde jsou některé z výhod zákaznické loajality:

 • Opakující se příjmy: Loajální zákazníci nakupují pravidelně, což zajišťuje stabilní příjmy pro firmu.
 • Snížené náklady na akvizici: Udržení stávajících zákazníků je obvykle levnější než získání nových. Loajální zákazníci mohou také přinést nové zákazníky doporučením.
 • Posílení značky: Loajální zákazníci mohou posílit pověst vaší značky a přispět k rozvoji pozitivního image.
 • Větší ziskovost: Loajální zákazníci mají tendenci utrácet více a být ochotní platit vyšší ceny za vaše produkty a služby.

Strategie pro budování trvalých zákaznických vztahů jsou klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch vašeho podnikání. Personalizace, aktivní zákaznický servis a zákaznická loajalita mohou pomoci posílit vztahy se zákazníky a zvýšit jejich spokojenost, což v konečném důsledku povede k růstu vaší firmy.

Motivace pro budování zákaznických vztahů

Zákaznické vztahy mohou být motivovány třemi hlavními faktory, kterými jsou získávání nových zákazníků, udržení stávajících a motivace rozšiřování prodeje již stávajícím zákazníkům.

Získávání nových zákazníků

Tento faktor zahrnuje snahy o přesvědčení potenciálního zákazníka, aby si vybral váš produkt nebo značku před konkurenčními nabídkami na trhu. Zde se uplatňují různé strategie, včetně následujících:

 • Obsahový marketing: Tato metoda je užitečná pro podnikatele s omezenými zdroji. Využívá principy SEO (optimalizace pro vyhledávače) k zlepšení pozice webu ve výsledcích vyhledávání na základě kvality poskytovaného obsahu.
 • E-mailový marketing: Funguje dobře, zejména když je kombinován s obsahovým marketingem a SEO. Registrováním se k odběru informací od vaší společnosti získáváte přístup k potenciálnímu zákazníkovi bez potřeby investovat do prodejního týmu.
 • Sociální média marketing: Sociální média mají stále větší význam v marketingu. Je důležité si uvědomit, že marketing na těchto platformách by neměl být jen o propagaci produktů, ale také o budování vztahů.

Udržení stávajících zákazníků

Udržení stávajících zákazníků je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Zde jsou některé strategie, které můžete aplikovat:

 • Obrana značky: Zákazníci často preferují značky, s nimiž se ztotožňují. Značka reprezentuje ideál, který si chtějí osvojit.
 • Oslovování ega: Zákazníkům vyhovují produkty, jež odrážejí jejich pozitivní rysy. Produkty zvyšující jejich společenský status jsou pro ně lákavější.
 • Řešení problémů: Produkt, který řeší zákazníkův problém, si udrží jeho přízeň déle. Zvýší se také pravděpodobnost, že značku doporučí ostatním s podobnými potřebami.
 • Poskytování dalších výhod: Nabídka slev, dárků a možnosti vrácení zboží jsou ceněné benefity pro spotřebitele.
 • Personalizace služeb: Personalizovaný přístup zvyšuje šanci na věrnost zákazníka. Když se cítí výjimeční, vytváří silnější vztah ke značce.
 • Zaměření na kvalitu: Kvalita produktů či služeb je důležitější než jejich množství nebo rychlost dodání. Udržení vysoké kvality je klíčem k zachování loajality zákazníků.
 • Výběr komunikačního kanálu: Identifikace preferovaného komunikačního kanálu zákazníka je nezbytná pro efektivní komunikaci.

Rozšiřování prodeje

Rozšiřování prodeje je klíčovou strategií pro zvýšení obratu společnosti. Tento cíl lze dosáhnout tím, že přesvědčíte zákazníky k nákupu více produktů nebo služeb. Kromě opakovaných nákupů lze tuto strategii realizovat prostřednictvím cross-sellingu (křížového prodeje) a up-sellingu (prodeje vyšší hodnoty).

Cross-selling: neboli křížový prodej, je technika, kdy společnost nabízí zákazníkům doplňkové produkty nebo služby, které jsou přímo související s jejich primárním nákupem. Tato strategie se opírá o myšlenku, že zákazníci, kteří již projevili zájem o určitý produkt, by mohli mít zájem i o související produkty. Efektivní cross-selling vyžaduje hluboké porozumění potřebám a chování zákazníků, aby byly doporučeny relevantní produkty, které skutečně přinášejí hodnotu. Například při prodeji notebooku by mohl být nabízen externí disk nebo antivirový software.

Up-selling: je postup, při kterém se zákazníkovi nabízí vyšší, prémiová verze produktu, který má v úmyslu koupit. Cílem je přesvědčit zákazníka, že vyšší investice do dražšího produktu je pro něj výhodná kvůli lepším vlastnostem nebo delší životnosti. Tato strategie vyžaduje důkladné pochopení hodnoty, kterou prémiový produkt poskytuje, a schopnost komunikovat tyto výhody zákazníkovi. Například v obchodě s oblečením by up-selling mohl zahrnovat nabídku kvalitnějšího materiálu nebo exkluzivnějšího designu.

Obě tyto taktiky vyžadují dobrou znalost potřeb zákazníků a schopnost efektivně komunikovat hodnotu navrhovaných produktů nebo služeb.

Kategorie vztahů se zákazníky

Při budování kvalitních vztahů se zákazníky, existuje několik základních kategorií vztahů se zákazníky, které mohou existovat samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Jsou to především:

 1. Osobní asistence: Tato forma vztahu je založena na přímé lidské interakci. Zástupce firmy asistuje zákazníkovi během celého nákupního procesu, což pomáhá zákazníkovi lépe se orientovat v nabídce a přináší mu pocit osobního přístupu.
 2. Dedikovaná osobní asistence: Tato varianta představuje ještě hlubší úroveň vztahu, kdy konkrétní zástupce je dlouhodobě přiřazen k jednotlivým zákazníkům. Tímto způsobem dochází k budování silnějšího, osobnějšího a trvalejšího vztahu.
 3. Automatizované služby: Tyto služby kombinují prvky self-service a osobní asistence pomocí technologie. Stroje a automatizované procesy vytvářejí profily zákazníků na základě jejich online chování a nákupů, což umožňuje personalizovaný přístup i bez přímé lidské interakce.
 4. Komunity: Vytváření komunit umožňuje firmám podporovat vzájemné vztahy mezi zákazníky skrze sociální média nebo jiné platformy. Tato strategie nejen posiluje vztahy se značkou, ale také vytváří prostředí pro sdílení znalostí a vzájemnou podporu mezi uživateli.
 5. Spoluvytváření: Jedná se o proces, kdy se zákazníci podílejí na tvorbě finálního produktu. Mohou nabízet své názory, přispívat k designu, psát recenze a spolupracovat na nových projektech. Toto přístup umožňuje vytvářet produkty a služby, které jsou přímo ovlivněny potřebami a přáními zákazníků.

Je důležité si uvědomit, že řízení vztahů se zákazníky je klíčovým prvkem vašeho obchodního modelu. Správně provedené budování vztahů může znamenat úspěch nebo neúspěch vašeho podnikání. Proto je důležité pečlivě pracovat na předchozích krocích, abyste tento proces úspěšně rozvinuli a mohli přejít k dalším krokům s větší jistotou a efektivitou.

Jak můžete vidět, budování trvalých zákaznických vztahů vyžaduje strategický přístup a správné motivace. Bez ohledu na to, zda se snažíte získat nové zákazníky, udržet stávající nebo rozšiřovat prodej, CRM může být klíčem k dosažení vašich obchodních cílů. Pokud věnujete pozornost těmto faktorům a vytvoříte pevné vztahy se svými zákazníky, máte větší šanci na dlouhodobý úspěch ve svém podnikání.

Interakce se Zákazníky

Úspěšná interakce se zákazníky je pro budování dlouhodobých vztahů a zvyšování spokojenosti velmi důležitá. Klíčem je poskytovat konzistentní, rychlou a personalizovanou komunikaci napříč všemi kanály – od tradičních telefonních hovorů, přes e-maily, sociální média, až po chatové platformy. Efektivní využívání CRM systémů zde hraje rozhodující roli, neboť umožňuje shromažďovat a analyzovat data o interakcích se zákazníky, což vede k lepšímu porozumění jejich potřebám a přání. Důležité je také naslouchat zpětné vazbě a být otevřený ke zlepšování na základě zákaznických připomínek. Druhy interakce se zákazníky lze rozdělit do několika kategorií:

 1. Osobní interakce: Zahrnuje přímý kontakt se zákazníky, jako jsou osobní setkání, telefonické hovory, a události.
 2. Digitální interakce: e-komunikace. Tato kategorie zahrnuje využití e-mailů, sociálních médií, webových chatů a dalších digitálních nástrojů pro komunikaci se zákazníky. E-komunikace umožňuje rychlou a efektivní interakci, poskytuje hodnotné informace pro analýzu a umožňuje firmám rychle reagovat na dotazy a připomínky zákazníků. V moderním digitálně propojeném světě je elektronická komunikace nezbytná pro posílení vztahů se zákazníky.
 3. Self-Service interakce: Umožňuje zákazníkům řešit dotazy nebo problémy samostatně, například prostřednictvím FAQ na webových stránkách nebo interaktivních kiosků.
 4. Automatizovaná interakce: Zahrnuje chatboty a další AI nástroje, které poskytují rychlé odpovědi na základní dotazy zákazníků.

Závěr

V éře digitalizace a rostoucí konkurence se umění budování trvalých vztahů se zákazníky stává klíčem k úspěchu pro každou společnost. CRM systémy hrají zásadní roli v tomto procesu, neboť poskytují nástroje pro personalizaci služeb, efektivní komunikaci a hluboké porozumění potřebám zákazníků. Budoucnost CRM spočívá ve využití pokročilých technologií jako umělá inteligence a automatizace pro ještě lepší poznání a předvídání zákaznických preferencí. Tato cesta vyžaduje neustálé inovace, ale nabízí možnost vytvořit skutečně dlouhodobé a smysluplné vztahy se zákazníky, což je základním kamenem pro dlouhodobý úspěch a růst každé firmy.

Jak uvádí Algotech pro rok 2023 se objevují následující klíčové trendy v CRM:

 1. Zapojení umělé inteligence a strojového učení: CRM systémy využívající AI a ML usnadňují automatizaci úkolů, třídění dat, vytváření přehledů a personalizovanou interakci se zákazníky. Tyto technologie pomáhají předvídat chování zákazníků, vyhodnocovat leady, analyzovat zpětnou vazbu a odhalovat anomálie v zákaznickém chování​​.
 2. Jednotný pohled na zákazníka pomocí omnichannel CRM: Tento trend se zaměřuje na sjednocení zákaznického prostředí napříč všemi kanály, včetně e-mailů, sociálních sítí, SMS, chatovacích aplikací, webových stránek a telefonních hovorů. Omnichannel CRM usnadňuje vytváření konzistentního zákaznického zážitku a poskytuje komplexní přehled o zákaznících​​.
 3. Mobilní CRM pro řízení vztahu se zákazníky na cestách: S rostoucí flexibilitou práce a prací z domova se stává důležitým nástrojem mobilní CRM. To umožňuje zaměstnancům přístup k datům zákazníků a řízení prodejních a marketingových aktivit mimo kancelář​​.

Tyto trendy naznačují směr, kterým se CRM systémy ubírají, s důrazem na větší integraci technologií, flexibilitu a personalizovanou komunikaci se zákazníky.

Často kladené otázky

Doporučené knižní zdroje

 1. Ropponen, J. (2017)Organization, Technology, Culture: A playbook for implementing and maximizing the value of CRM
 2. Lizotte, O. (2017)Do you CRM me?: An Analytical Guide to Customer Relationship Management
 3. Helgeson, L. (2017)CRM For Dummies
Související

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru