Snít, plánovat, vydělávat: Jak Business Model Canvas mění nápady na podnikání

business model canvas

Každé podnikání začíná nějakým snem, vizí či nápadem. Ať už je to vášeň pro inovace, snaha řešit konkrétní problém nebo touha přinést na trh něco nového, každý z těchto impulzů potřebuje pevný rámec, aby se mohl proměnit v úspěšný podnikatelský plán. V moderním světě podnikání, kde dynamika trhu a konkurence je neustále v pohybu, je třeba mít k dispozici nástroje, které umožní podnikatelům rychle a efektivně plánovat a adaptovat se.

Business Model Canvas, často jen zkráceně BMC, je jedním z takových nástrojů. Ale co to vlastně je?

Jedná se o vizuální rámec, který podnikatelům umožňuje rychle a jasně definovat a analyzovat klíčové aspekty jejich podnikání, od hodnotového návrhu až po zákaznické segmenty a klíčové aktivity.

Díky jeho přehlednému a intuitivnímu designu je Business Model Canvas oblíbeným nástrojem mnoha start-upů, ale i zavedených podniků, kteří hledají způsoby, jak inovovat a rozšířit své aktivity.

Pojďme se spolu ponořit do hloubky toho, jak může Business Model Canvas transformovat vaše nápady a sny do konkrétních, proveditelných kroků vedoucích k prosperujícímu podnikání. Seznámíte se s jednotlivými segmenty Business Model Canvas, jejich významem a tím, jak je správně využít pro maximalizaci vašeho podnikatelského úspěchu.

Co je Business Model Canvas?

Jedná se o vizuální popis vašeho podnikatelského nápadu, který vám pomůže získat jasnou představu o vašem projektu – a to nejen vám, ale i vašemu týmu či investorům. A co je nejlepší? Tento nástroje je zdarma. Stačí si jej vytisknout nebo nakreslit na papír či tabuli. Ale pozor! Třeba zapojit představivost – nejedná se totiž o pouhou tabulku – je to „malířské plátno“ na kterém je zvěčněn váš podnikatelský nápad v zářivých barvách.

business model canvas
business model canvas

Proč je Business Model Canvas nezbytností pro každého podnikatele?

Business Model Canvas není kouzelným řešením, které automaticky přemění vaše koncepty v okamžitý zisk. Neposkytne vám hotový podnikatelský plán na stříbrném podnose, ani neodstraní veškeré výzvy spojené s podnikáním. Avšak to, co tento nástroj skutečně nabízí, je mnohem cennější: vede vás k hluboké reflexi a kritickému myšlení.

Jeho pravá síla spočívá v tom, že vás nenechá v klidu a nutí vás neustále se ptát a analyzovat různé aspekty vašeho podnikání. Prostřednictvím Business Model Canvas si kladete otázky, na kterým jste možná dosud nevěnovali pozornost, nebo jste je považovali za méně důležité. A právě v tomto neustálém zkoumání a hledání odpovědí může spočívat klíč k objevení skutečně inovativních a efektivních řešení.

Správné otázky vám mohou odhalit nové příležitosti, upozornit na potenciální rizika nebo vás dokonce nasměrovat k úplně novým nápadům a vizím. Business Model Canvas je víc než jen nástroj – je to společník na cestě podnikání, který vás provokuje, motivuje a inspiruje k neustálému zdokonalování.

Podnikatelský plán vs. Business Model Canvas

Tradiční podnikatelské plány mohou být často rozsáhlé a komplikované. Ačkoliv obsahují spoustu informací, mohou být pro někoho, kdo začíná, příliš odstrašující. Business Model Canvas, na druhou stranu, je kompaktní, vizuální a interaktivní.

Mnoho lidí myslí, že podnikatelský plán je prvním krokem. Ale upřímně? Je často dlouhý, komplikovaný a většinou končí zapomenutý v zásuvce. Na druhou stranu, Business Model Canvas je živý dokument, který s vámi roste. Je to výstižný přehled vašeho nápadu na jedné stránce!

Podnikatelský plán si můžete představit jako román, zatímco Business Model Canvas jako obraz – ucelený mix barev dávající dohromady nádherné umělecké dílo.

9 částí Business Model Canvas

Nyní, když máte jasně vymezený váš úmysl, můžeme se ponořit do devíti polí Business Model Canvas. Představte si je jako devět různých úhlů pohledů, každý zaměřený na určitý aspekt vašeho nápadu. Na první pohled mohou vypadat jako devět nezávislých částí, ale brzy začnou spolupracovat jako dobře sladěné ozubené kola. A toto je těch 9 částí Business Model Canvas:

 • Poskytovaná hodnota
 • Zákazníci
 • Vztahy se zákazníky
 • Kanály
 • Klíčoví partneři
 • Klíčové aktivity
 • Klíčové zdroje
 • Náklady
 • Příjmy

Tři základní dimenze BMC

Pohlížet na tyto části můžete skrze takzvané „Tři dimenze inovací“ od IDEO. Tyto dimenze jsou způsobem, jak se dívat na různé stránky vašeho podnikání. Pomocí těchto tří dimenzí – žádoucnost, proveditelnost a životaschopnost – můžeme identifikovat silné a slabé stránky našeho nápadu a vytvořit tak skutečně silné a ziskové řešení.

trojita dimenze
Snít, plánovat, vydělávat: Jak Business Model Canvas mění nápady na podnikání 5

Dimenze – Žádoucnosti

se soustředí na to, co chce zákazník. Chápe motivaci zákazníka, jak s vámi interaguje a co rozhoduje o jeho nákupním rozhodnutí. Pokud nejsme pro zákazníka atraktivní, neprodáme nic. V rámci Business Model Canvas se na žádoucnost zaměřujeme skrze zákazníky, vztahy se zákazníky, kanály a poskytovanou hodnotu.

Dimenze – Proveditelnosti

zkoumá, jak vše za kulisami funguje. Jak najímáte správné lidi, jaké nástroje používáte, jak spolupracujete s partnery a na jaké klíčové aktivity se zaměřujete. Pokud naše podnikání není prováděno správným způsobem, vše se může rychle zhroutit. Klíčové zdroje, klíčové aktivity a klíčoví partneři jsou ty části Business Model Canvas, kde zkoumáme proveditelnost.

Dimenze – Životaschopnosti

se věnuje finanční stránce věci – kolik vyděláváme a kolik utrácíme. Ať už je vaše právní struktura jakákoliv, potřebujete vytvářet zisk, aby vaše firma mohla prosperovat. Na tomto místě se v Business Modle Canvas díváme na nákladovou strukturu a zdroje příjmů.


Zpracování všech těchto informací může znít složitě, ale pamatujte, Business Modle Canvas je zde, aby vám pomohl. Umožňuje vám rychle otestovat vaše nápady a identifikovat a napravit jejich slabá místa.

Pokud máte nápad na podnikání, měli byste být schopni popsat tři základní prvky: Co z něj dělá nabídku žádanou zákazníky, jaká je proveditelnost pro vás a jaká je finanční udržitelnost, abyste měli vždy peníze na účtu. Každý úspěšný podnik, o kterém víte, tyto tři věci zvládl správně. Každý neúspěšný podnik zpravidla selhal, protože v jednom či ve více z těchto bodů selhal. Pokud pro vaše zákazníky to co nabízíte není žádoucí, budete mít problémy s prodejem a růstem. Pokud není pro váš nápad proveditelný, vyhoříte nebo zklamete zákazníky. A pokud není udržitelný, přijdete o peníze.

Když se rozhodnete pro vlastní podnikání, čeká vás celá řada výzev. Brzy zjistíte, že za úspěchem stojí mnoho dovedností a znalostí. Některé z nás mají přirozený talent v určitých oblastech, zatímco jiné aspekty mohou být náročnější. Je naprosto normální mít své silné stránky a slabiny. Klíčem k úspěchu však je rozpoznat je a pracovat na nich. A co je ještě lepší? Většinu těchto dovedností je možné postupně získat a zlepšit se v nich díky praxi, vzdělání a odhodlání.

Hledejte tu správnou rovnováhu a směřujte k ideálu

Pokud si představíte podnikání jako tři vzájemně se překrývající kruhy, vaším cílem by mělo být umístit váš podnik do toho místa, kde se všechny kruhy setkávají – do středu. To je místo, kde všechny aspekty podnikání harmonicky spolupracují. A jak dosáhnout tohoto ideálního místa? Klíčem je neustálé zkoušení nových přístupů, učení se z chyb a přizpůsobení se. Otázky typu „Jak bychom mohli…?“ vám nabízí nástroj, jak rozpoznat potenciální slabinu a posunout se blíže k tomu ideálnímu středu.

Podnikání není jen o zisku a růstu, je to také o tom, jaký dopad můžete mít na svět kolem sebe. Každé rozhodnutí, které v podnikání uděláte, může ovlivnit životy lidí, komunity a dokonce celé generace. Možná to zní velkolepě, ale skutečně je to tak. Přemýšlejte o firmách, které změnily, jak pracujeme, komunikujeme nebo se bavíme. Za každým takovým úspěchem stojí vize, která sahá daleko za hranice jednoduchého zisku.

A co vaše vize? Jak si představujete, že váš podnik bude ovlivňovat svět za 5, 10 nebo 20 let? Možná chcete přinést nové technologie do zapomenutých komunit, možná chcete vytvořit produkty, které budou šetrnější k planetě, nebo chcete poskytnout služby, které lidem skutečně pomohou zlepšit kvalitu života.

Vaše podnikání může být nástrojem pozitivní změny, pokud ho takovým uděláte. Zaměřte se na své hlubší „proč“, na své skutečné poslání. Ať už je vaše vize jakákoliv, pamatujte, že právě tou vizí můžete inspirovat ostatní a přinášet skutečnou hodnotu. Takže se nebojte snít velkolepě a pracovat na tom, aby se ty sny staly skutečností. Věřte v sebe a ve svůj dopad na svět – protože právě vy můžete být tím pozitivním impulsem, který svět potřebuje.

Můžete jít i dál: Vaše vize, vášeň a nekonečné možnosti

Podnikání je dobrodružství, cesta neznámem, plná nečekaných zvratů, výzev, ale i triumfů. Když se ponoříte do digitálního světa, narazíte na nepřeberné množství informací, nových konceptů a inovativních metod. Každý z těchto nápadů má potenciál rozsvítit světlo inspirace a přivést vás k novým a nečekaným horizontům.

Ano, tři základní dimenze, které tvoří základ vašeho podnikání, jsou nesmírně důležité. Avšak nezapomínejte, že právě váš jedinečný pohled na svět, vášeň a odhodlání můžou přinést do podnikání mnohem více. Nenechte se svázat jen tím, co je běžné nebo co se očekává. Místo toho se odvažte prozkoumávat, inovovat a experimentovat.

Každý den vám přináší novou příležitost k objevování, učení a růstu. Svět podnikání je jako divoký oceán plný nekonečných možností, čekajících na odvážné mořeplavce, kteří se nebojí plout proti proudu. Buďte tím, kdo se odváží vstoupit do neznáma s vírou v sebe sama a s vědomím, že právě vy máte sílu měnit svět. Protože podnikání je nejen o tom, co děláte, ale také o tom, jakým způsobem to děláte a jaké hodnoty tím světu přinášíte. Nenechte se omezit; vaše cesta teprve začíná.

Často se ptáte

Doporučené další zdroje

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů. Praha: Bizbook.
 2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
 3. Ries, E. (2015). Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbook.
 4. Ries, E. (2011). Lean StartupHow Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses
 5. Maurya, A. et all (2022) Running Lean (3rd Edition): Iterate from Plan A to a Plan That Works
 6. Maurya, A. (2016) Lean podnikání. Praha: Progres Guru
 7. Osterwalder, A.et all. (2014)Value Proposition Design. John Wiley & Sons

Související

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru