CRM: Umenie budovania trvalých vzťahov so zákazníkmi

CRM - budovanie vzťahov so zákazníkmi STRATE9Y

CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je kľúčovým prvkom každého úspešného podniku. V dnešnom dynamickom svete, kde sa konkurencia neustále zvyšuje a zákazníci sú čoraz náročnejší, sa schopnosť budovať a udržiavať trvalé vzťahy so zákazníkmi stáva nevyhnutnosťou pre dlhodobý obchodný úspech. V rámci série Business Model Canvas sa tento článok zameriava na tento kľúčový aspekt podnikania.

Prostredníctvom efektívneho využívania CRM možno nielen rozvíjať existujúce vzťahy so zákazníkmi, ale aj identifikovať a vytvárať nové príležitosti. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako moderné systémy CRM prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov a ako ich možno využiť na maximalizáciu hodnoty pre zákazníkov a samotné podniky.

Čo je CRM a prečo je dôležité?

CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je stratégia a systém, ktorý umožňuje spoločnostiam efektívne riadiť vzťahy so zákazníkmi. Nie je to len o technológii, ale o celkovom prístupe ku komunikácii, interakcii a starostlivosti o zákazníkov.

Cieľom CRM (Customer Relationship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi) je zlepšiť obchodné vzťahy, udržať si klientov, prilákať nových klientov a podporiť rast predaja. Systémy CRM pomáhajú spoločnostiam centralizovať informácie o zákazníkoch, zaznamenávať interakcie s klientmi a automatizovať procesy predaja, marketingu a služieb.

CRM a jeho význam v podnikaní

CRM je kľúčom k efektívnemu riadeniu obchodných vzťahov, pretože pomáha lepšie pochopiť potreby zákazníkov a prispôsobiť im služby. Využíva údaje o zákazníkoch na lepšiu segmentáciu a cielenie marketingových kampaní, čo vedie k vyššej spokojnosti a lojalite zákazníkov. Podniky potrebujú systémy CRM z niekoľkých dôvodov:

 1. Centralizácia informácií: Systémy CRM poskytujú centralizovanú databázu informácií o zákazníkoch, čo umožňuje efektívnejšiu správu a prístup k údajom.
 2. Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi: pomocou CRM možno lepšie pochopiť potreby a preferencie zákazníkov, čo vedie k ich väčšej spokojnosti a lojalite.
 3. Automatizácia predajných a marketingových procesov : CRM automatizuje rutinné úlohy, čím šetrí čas a zvyšuje produktivitu.
 4. Lepšie analýzy a správy: CRM poskytuje cenné analýzy a správy, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní a tvorbe stratégie.
 5. Zvýšenie predaja a ziskovosti: efektívnejšie riadenie vzťahov so zákazníkmi a procesov vedie k vyššiemu predaju a zisku.

Bez systémov CRM by podniky stratili prehľad o zákazníkoch, znížila by sa ich efektívnosť a mohli by zmeškať dôležité obchodné príležitosti. CRM je pre moderný, efektívny a na zákazníka orientovaný podnik veľmi dôležitý. V kontexte malých podnikov v Českej republike sú v súčasnosti najpoužívanejšie systémy CRM:

 1. Zoho CRM
  • Komplexný balík CRM, ktorý ponúka širokú škálu funkcií na riadenie vzťahov so zákazníkmi a automatizáciu úloh.
  • Výhody: Široká škála funkcií, vhodná pre spoločnosti rôznych veľkostí.
 2. Raynet
  • Jednoduchý český CRM systém so zameraním na základné agendy, ako je správa kontaktov a reporting.
  • Výhody: jednoduchosť, prehľadnosť, dobrá cena.
 3. HubSpot
  • Systém CRM známy svojím automatizovaným sledovaním a starostlivosťou o potenciálnych zákazníkov s rozsiahlymi možnosťami reportovania.
  • Výhody: Automatizácia sledovania a starostlivosti o potenciálnych zákazníkov, rozsiahle možnosti reportovania.
 4. Pipedrive
  • CRM systém zameraný na efektívne riadenie predajných prípadov a koordináciu predajných aktivít.
  • Výhody: intuitívne rozhranie, dobrá správa vedenia.
 5. SugarCRM
  • Český CRM systém s pokročilými funkciami, ako je optimalizácia marketingu a predpovedanie obchodu.
  • Výhody: otvorený zdrojový kód, možnosť prispôsobenia, pokročilé marketingové funkcie.
 6. Zendesk
  • CRM systém s rozsiahlymi možnosťami reportovania.
  • Výhody: Široké možnosti vykazovania, vhodné pre rôzne veľkosti spoločností.
 7. Freshworks
  • Platforma CRM zameraná na automatizáciu predajných procesov, správu potenciálnych zákazníkov a predpovedanie predaja.
  • Prínos: Automatizácia predajných procesov, predpovedanie predaja.
 8. ActiveCampaign CRM
  • CRM systém s centralizovanou správou kontaktov a efektívnou správou obchodných prípadov.
  • Výhody: Centralizovaná správa kontaktov, efektívna správa obchodných prípadov.

Tento rebríček poukazuje na rozmanitosť systémov CRM dostupných na trhu a ich schopnosť prispôsobiť sa potrebám rôznych podnikov.

Stratégie budovania trvalých vzťahov so zákazníkmi

Trvalé vzťahy so zákazníkmi sú základom úspechu každého podniku. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné účinné stratégie na oslovenie a udržanie zákazníkov. Existuje niekoľko kľúčových stratégií na budovanie trvalých vzťahov so zákazníkmi:

Stratégia personalizácie služieb a produktov

Personalizácia je jednou z najsilnejších stratégií budovania lojality zákazníkov. Každý zákazník je jedinečný, preto je dôležité ponúkať produkty a služby prispôsobené jeho potrebám a preferenciám. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete implementovať personalizáciu:

 • Personalizovaná komunikácia: analýzou údajov o zákazníkoch a histórie ich interakcií s vašou firmou môžete vytvárať personalizované správy a ponuky, ktoré oslovia konkrétnych zákazníkov.
 • Odporúčania produktov: na základe histórie nákupov a správania zákazníka môžete odporučiť ďalšie produkty, ktoré by ho mohli zaujímať. Zvýšite tak svoje šance na ďalšie nákupy.
 • Personalizované ponuky a zľavy: Ponúkajte zákazníkom špeciálne ponuky a zľavy, ktoré zodpovedajú ich preferenciám a správaniu. To môže zvýšiť ich lojalitu.

Stratégia aktívnych služieb zákazníkom

Kľúčom k udržaniu zákazníkov je proaktívny a rýchly zákaznícky servis. Zákazníci očakávajú, že v prípade problému alebo otázky budú rýchlo a efektívne vybavení. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete posilniť služby zákazníkom:

 • Rýchla komunikácia: reagujte na otázky a sťažnosti zákazníkov čo najrýchlejšie. Online chat, e-mailová a telefonická podpora môžu byť účinnými spôsobmi komunikácie.
 • Poskytovanie užitočných informácií: zákazníci ocenia, keď im poskytnete užitočné rady a informácie o produktoch alebo službách. To môže pomôcť vyriešiť ich problémy a zvýšiť ich spokojnosť.
 • Spätná väzba od zákazníkov: počúvajte spätnú väzbu od zákazníkov a využite ju na zlepšenie svojich produktov a služieb. Zákazníci ocenia, že sa zaujímate o ich názory.

Stratégie vytvárania lojality zákazníkov

Lojalita zákazníkov je kľúčovým prvkom dlhodobého úspechu každej spoločnosti. Budovanie lojality zahŕňa poskytovanie vynikajúcej zákazníckej skúsenosti, konzistentnosť v kvalite služieb a produktov a vytváranie emocionálneho vzťahu so zákazníkmi. Efektívne systémy CRM umožňujú spoločnostiam sledovať a analyzovať preferencie a správanie zákazníkov, čo im umožňuje prispôsobiť služby a produkty tak, aby zvýšili spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Verní zákazníci nielen pravidelne nakupujú, ale môžu vaše produkty a služby odporúčať aj ostatným. Tu sú niektoré z výhod vernosti zákazníkov:

 • Opakované príjmy : verní zákazníci nakupujú pravidelne, čo spoločnosti zabezpečuje stabilné príjmy.
 • Zníženie akvizičných nákladov: Udržanie existujúcich zákazníkov je zvyčajne lacnejšie ako získavanie nových. Verní zákazníci môžu prostredníctvom odporúčaní priviesť aj nových zákazníkov.
 • Posilnenie značky: lojálni zákazníci môžu posilniť povesť vašej značky a prispieť k rozvoju jej pozitívneho imidžu.
 • Vyššia ziskovosť: lojálni zákazníci majú tendenciu míňať viac a sú ochotní platiť vyššie ceny za vaše produkty a služby.

Stratégie budovania trvalých vzťahov so zákazníkmi sú kľúčom k dlhodobému úspechu vášho podnikania. Personalizácia, proaktívny zákaznícky servis a lojalita zákazníkov môžu pomôcť posilniť vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť ich spokojnosť, čo v konečnom dôsledku povedie k rastu vašej firmy.

Motivácia pre budovanie vzťahov so zákazníkmi

Vzťahy so zákazníkmi môžu byť motivované tromi hlavnými faktormi, ktorými sú získavanie nových zákazníkov, udržanie existujúcich zákazníkov a motivácia rozširovania predaja existujúcim zákazníkom.

Získavanie nových zákazníkov

Tento faktor zahŕňa snahu presvedčiť potenciálneho zákazníka, aby si vybral váš výrobok alebo značku v porovnaní s konkurenčnými ponukami na trhu. Uplatňujú sa tu rôzne stratégie vrátane týchto:

 • Obsahový marketing: táto metóda je užitočná pre podnikateľov s obmedzenými zdrojmi. Využíva princípy SEO (optimalizácie pre vyhľadávače) na zlepšenie pozície webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania na základe kvality poskytovaného obsahu.
 • E-mailový marketing: funguje dobre, najmä v kombinácii s marketingom obsahu a SEO. Prihlásením sa na odber informácií od vašej spoločnosti získate prístup k potenciálnym zákazníkom bez toho, aby ste museli investovať do predajného tímu.
 • Marketing v sociálnych médiách : sociálne médiá sú v marketingu čoraz dôležitejšie. Je dôležité si uvedomiť, že marketing na týchto platformách by nemal byť len o propagácii produktov, ale aj o budovaní vzťahov.

Udržanie existujúcich zákazníkov

Kľúčom k dlhodobému úspechu je udržať si existujúcich zákazníkov. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžete použiť:

 • Obrana značky: zákazníci často uprednostňujú značky, s ktorými sa stotožňujú. Značka predstavuje ideál, ktorý chcú prijať.
 • Oslovenie ega: Zákazníci majú radi produkty, ktoré odrážajú ich pozitívne vlastnosti. Produkty, ktoré zvyšujú ich spoločenský status, sú pre nich atraktívnejšie.
 • Riešenie problémov: výrobok, ktorý rieši problém zákazníka, si udrží jeho priazeň dlhšie. Zvýši sa aj pravdepodobnosť, že budú značku odporúčať ďalším ľuďom s podobnými potrebami.
 • Poskytovanie ďalších výhod: poskytovanie zliav, darčekov a vrátenie tovaru sú cenené výhody pre spotrebiteľov.
 • Personalizácia služieb: personalizovaný prístup zvyšuje šancu na lojalitu zákazníkov. Keď sa cítia výnimočne, vytvárajú si silnejší vzťah k značke.
 • Zameranie na kvalitu: kvalita výrobkov alebo služieb je dôležitejšia ako kvantita alebo rýchlosť dodania. Udržanie vysokej kvality je kľúčom k udržaniu lojality zákazníkov.
 • Výber komunikačného kanála: pre efektívnu komunikáciu je nevyhnutné určiť, aký komunikačný kanál zákazník uprednostňuje.

Rozšírenie predaja

Rozšírenie predaja je kľúčovou stratégiou na zvýšenie obratu spoločnosti. Tento cieľ možno dosiahnuť presvedčením zákazníkov, aby si kúpili viac produktov alebo služieb. Okrem opakovaných nákupov možno túto stratégiu realizovať aj prostredníctvom krížového predaja a zvýšeného predaja.

Krížový predaj: alebo krížový predaj je technika, pri ktorej spoločnosť ponúka zákazníkom doplnkové produkty alebo služby, ktoré priamo súvisia s ich primárnym nákupom. Táto stratégia je založená na myšlienke, že zákazníci, ktorí už prejavili záujem o konkrétny výrobok, môžu mať záujem aj o súvisiace výrobky. Efektívny krížový predaj si vyžaduje hlboké pochopenie potrieb a správania zákazníkov, aby bolo možné odporúčať relevantné produkty, ktoré skutočne prinášajú hodnotu. Pri predaji notebooku by sa mohol ponúkať napríklad externý disk alebo antivírusový softvér.

Up-selling: je postup, pri ktorom sa zákazníkovi ponúka vyššia, prémiová verzia produktu, ktorý si chce kúpiť. Cieľom je presvedčiť zákazníka, že vyššia investícia do drahšieho výrobku je pre neho výhodná vďaka lepším vlastnostiam alebo dlhšej životnosti. Táto stratégia si vyžaduje dôkladné pochopenie hodnoty, ktorú prémiový výrobok poskytuje, a schopnosť komunikovať tieto výhody zákazníkovi. Napríklad v obchode s oblečením by predaj mohol zahŕňať ponuku kvalitnejšieho materiálu alebo exkluzívnejšieho dizajnu.

Obe tieto taktiky si vyžadujú dobré pochopenie potrieb zákazníkov a schopnosť efektívne komunikovať hodnotu navrhovaných produktov alebo služieb.

Kategórie vzťahov so zákazníkmi

Pri budovaní kvalitných vzťahov so zákazníkmi existuje niekoľko základných kategórií vzťahov so zákazníkmi, ktoré môžu existovať samostatne alebo v kombinácii. Sú to najmä:

 1. Osobná asistencia: Táto forma vzťahu je založená na priamej ľudskej interakcii. Zástupca spoločnosti pomáha zákazníkovi počas celého procesu nákupu, čo mu pomáha lepšie sa orientovať v ponuke a dáva mu pocit osobného kontaktu.
 2. Osobná asistencia: Táto možnosť predstavuje ešte hlbšiu úroveň vzťahu, keď je jednotlivým zákazníkom dlhodobo pridelený konkrétny zástupca. Týmto spôsobom sa buduje silnejší, osobnejší a trvalejší vzťah.
 3. Automatizované služby: tieto služby kombinujú prvky samoobsluhy a osobnej asistencie s využitím technológií. Stroje a automatizované procesy vytvárajú profily zákazníkov na základe ich správania a nákupov online, čo umožňuje personalizovaný prístup aj bez priamej interakcie s človekom.
 4. Komunity: vytváranie komunít umožňuje spoločnostiam podporovať vzťahy medzi zákazníkmi prostredníctvom sociálnych médií alebo iných platforiem. Táto stratégia nielen posilňuje vzťahy so značkou, ale vytvára aj prostredie pre zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu medzi používateľmi.
 5. Spoluvytváranie: ide o proces, v ktorom sa zákazníci podieľajú na tvorbe konečného produktu. Môžu ponúkať svoje názory, prispievať k dizajnu, písať recenzie a spolupracovať na nových projektoch. Tento prístup nám umožňuje vytvárať produkty a služby, ktoré sú priamo ovplyvnené potrebami a želaniami zákazníkov.

Je dôležité si uvedomiť, že riadenie vzťahov so zákazníkmi je kľúčovým prvkom vášho obchodného modelu. Správne budovanie vzťahov môže znamenať úspech alebo neúspech vášho podnikania. Preto je dôležité starostlivo pracovať na predchádzajúcich krokoch, aby sa proces úspešne rozvinul a s väčšou istotou a účinnosťou sa prešlo k ďalším krokom.

Ako vidíte, budovanie trvalých vzťahov so zákazníkmi si vyžaduje strategický prístup a správnu motiváciu. Či už sa snažíte získať nových zákazníkov, udržať si existujúcich alebo rozšíriť predaj, CRM môže byť kľúčom k dosiahnutiu vašich obchodných cieľov. Ak budete venovať pozornosť týmto faktorom a vybudujete si pevné vzťahy so zákazníkmi, budete mať väčšiu šancu na dlhodobý úspech vo svojom podnikaní.

Interakcia so zákazníkmi

Úspešná interakcia so zákazníkmi je rozhodujúca pre budovanie dlhodobých vzťahov a zvyšovanie spokojnosti. Kľúčom k úspechu je poskytovať konzistentnú, rýchlu a personalizovanú komunikáciu naprieč všetkými kanálmi – od tradičných telefonátov až po e-maily, sociálne médiá a chatové platformy. Efektívne využívanie systémov CRM tu zohráva kľúčovú úlohu, pretože umožňuje zhromažďovať a analyzovať údaje o interakciách so zákazníkmi, čo vedie k lepšiemu pochopeniu ich potrieb a želaní. Dôležité je tiež počúvať spätnú väzbu a byť otvorený zlepšovaniu na základe pripomienok zákazníkov. Typy interakcie so zákazníkmi možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:

 1. Osobná interakcia: zahŕňa priamy kontakt so zákazníkmi, napríklad osobné stretnutia, telefonáty a podujatia.
 2. Digitálna interakcia: elektronická komunikácia. Táto kategória zahŕňa používanie e-mailu, sociálnych médií, webových chatov a iných digitálnych nástrojov na komunikáciu so zákazníkmi. Elektronická komunikácia umožňuje rýchlu a efektívnu interakciu, poskytuje cenné informácie na analýzu a umožňuje spoločnostiam rýchlo reagovať na otázky a pripomienky zákazníkov. V dnešnom digitálne prepojenom svete je elektronická komunikácia nevyhnutná na posilnenie vzťahov so zákazníkmi.
 3. Samoobslužná interakcia: umožňuje zákazníkom samostatne riešiť otázky alebo problémy, napríklad prostredníctvom často kladených otázok na webovej stránke alebo interaktívnych kioskov.
 4. Automatizovaná interakcia: zahŕňa chatboty a iné nástroje AI, ktoré poskytujú rýchle odpovede na základné otázky zákazníkov.

Záver

V ére digitalizácie a rastúcej konkurencie sa umenie budovania trvalých vzťahov so zákazníkmi stáva kľúčom k úspechu každej spoločnosti. Systémy CRM zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu, pretože poskytujú nástroje na personalizáciu služieb, efektívnu komunikáciu a hlboké pochopenie potrieb zákazníkov. Budúcnosť CRM spočíva vo využívaní pokročilých technológií, ako je umelá inteligencia a automatizácia, na ešte lepšie pochopenie a predvídanie preferencií zákazníkov. Táto cesta si vyžaduje neustálu inováciu, ale ponúka možnosť vytvárať skutočne dlhodobé a zmysluplné vzťahy so zákazníkmi, ktoré sú základom dlhodobého úspechu a rastu každej spoločnosti.

Podľa spoločnosti Algotech sa v roku 2023 objavia tieto kľúčové trendy v oblasti CRM:

 1. Začlenenie umelej inteligencie a strojového učenia: Systémy CRM využívajúce umelú inteligenciu a ML uľahčujú automatizáciu úloh, triedenie údajov, vytváranie správ a personalizovanú interakciu so zákazníkmi. Tieto technológie pomáhajú predvídať správanie zákazníkov, vyhodnocovať potenciálnych zákazníkov, analyzovať spätnú väzbu a zisťovať anomálie v správaní zákazníkov.
 2. Jednotný pohľad na zákazníka prostredníctvom multikanálového CRM: Tento trend sa zameriava na zjednotenie zákazníckej skúsenosti vo všetkých kanáloch vrátane e-mailu, sociálnych médií, SMS, chatových aplikácií, webových stránok a telefonátov. Omnichannel CRM uľahčuje vytváranie konzistentnej zákazníckej skúsenosti a poskytuje komplexné informácie o zákazníkoch .
 3. Mobilné CRM na riadenie vzťahov so zákazníkmi na cestách: s rastúcou flexibilitou práce a práce z domu sa mobilné CRM stáva dôležitým nástrojom. To umožňuje zamestnancom pristupovať k údajom o zákazníkoch a riadiť predajné a marketingové aktivity mimo kancelárie.

Tieto trendy naznačujú smer, ktorým sa systémy CRM uberajú, s dôrazom na väčšiu integráciu technológií, flexibilitu a personalizovanú komunikáciu so zákazníkmi.

Často kladené otázky

Čo je to systém CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je systém riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktorý pomáha spoločnostiam efektívne riadiť interakcie so zákazníkmi, sledovať predajné procesy a analyzovať údaje o zákazníkoch.

Je systém CRM vhodný pre malé podniky?

Áno, systémy CRM sú vhodné aj pre malé podniky, pretože pomáhajú budovať vzťahy so zákazníkmi a efektívnejšie riadiť predaj a marketing.

Ako systém CRM pomáha pri starostlivosti o zákazníkov?

Systém CRM umožňuje lepšie sledovanie interakcií so zákazníkmi, efektívne riešenie otázok a sťažností a personalizáciu služieb na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Aké sú náklady na systém CRM?

Cena systému CRM sa líši v závislosti od poskytovateľa, rozsahu funkcií a počtu používateľov. Niektoré systémy ponúkajú základné služby zadarmo, zatiaľ čo komplexnejšie riešenia môžu vyžadovať mesačné alebo ročné predplatné.

Odporúčané knižné zdroje

 1. Ropponen, J. (2017)Organization, Technology, Culture: A playbook for implementing and maximizing the value of CRM
 2. Lizotte, O. (2017)Do you CRM me?: An Analytical Guide to Customer Relationship Management
 3. Helgeson, L. (2017)CRM For Dummies
Súvisiace
Návrat hore