Marketingová strategie – proč to k úspěchu nestačí!

Marketingová strategie

Mnoho začínajících podnikatelů věří, že pokud investují dostatečně do marketingu, jejich podnikání bude automaticky úspěšné. Vidíte reklamy, používáte sociální média, děláte kampaně… a přesto výsledky nejsou takové, jaké byste si přáli. V čem je problém? Chybí vám pevný základ v podobě podnikatelské strategie.

Marketingová strategie je důležitá, ale musí být založena na solidní podnikatelské strategii, aby byla skutečně efektivní. Bez tohoto základu mohou být veškeré marketingové snahy marné, protože nejsou zakotveny v širším kontextu vašeho podnikání.

Pokud tedy chcete, aby váš marketing skutečně fungoval, začněte se soustředit na budování své podnikatelské strategie.

Marketingová strategie vs. podnikatelská strategie

Co je marketingová strategie?

Marketingová strategie je plán, jakým způsobem budete oslovovat a zapojovat své zákazníky . Zahrnuje identifikaci cílového trhu, tvorbu hodnotové nabídky a výběr marketingových kanálů. Jednoduše řečeno, je to cesta, jak sdělit světu, co děláte, a proč by to lidé měli chtít.

Co je podnikatelská strategie?

Podnikatelská strategie je širší koncept, který zahrnuje celkovou vizi, cíle a směr firmy . Obsahuje rozhodnutí o produktech nebo službách, které nabízíte, jakým způsobem se budete odlišovat od konkurence a jak budete spravovat své zdroje a operace. Je to plán, jak vytvořit hodnotu pro zákazníky a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Proč je podnikatelská strategie klíčová

Bez pevné podnikatelské strategie může být i nejlepší marketingová strategie neúčinná. Podnikatelská strategie vám pomůže:

1 2
 1. Stanovit jasné cíle a vizi:
  • Představte si, že jste na výletě bez mapy. Pravděpodobně se ztratíte nebo budete bloudit. Podnikatelská strategie je jako mapa – ukazuje vám cestu k cíli. Například Seznam.cz má jasně definované cíle pro každý rok, což jim umožňuje přesně měřit pokrok a úspěch jejich marketingových aktivit.
 2. Analýza trhu a cílové skupiny:
  • Představte si, že prodáváte zmrzlinu. Pokud budete prodávat čokoládovou zmrzlinu lidem, kteří mají rádi vanilkovou, nebudete úspěšní. Analýza trhu vám pomůže zjistit, co vaši zákazníci chtějí a jakým způsobem jim to nabídnout. Alza.cz pravidelně analyzuje trh a chování svých zákazníků, což jim umožňuje přizpůsobit své nabídky a marketingové kampaně tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a přáním jejich zákazníků.
 3. Vytvořit hodnotovou nabídku:
  • Vaše hodnotová nabídka je jako důvod, proč by si zákazníci měli vybrat právě vás. Je to kombinace toho, co nabízíte, a jakým způsobem to řeší problémy nebo potřeby vašich zákazníků. Kofola se odlišuje nejen svou jedinečnou chutí, ale také důrazem na udržitelnost a ekologii. Jejich hodnotová nabídka zahrnuje nejen kvalitní produkt, ale také závazek k ochraně životního prostředí.

Marketingová strategie je důležitá, protože vám poskytuje jasný plán a směr, jak efektivně komunikovat s vašimi zákazníky a dosáhnout vašich obchodních cílů. Bez strategie může být vaše marketingové úsilí nesourodé a neefektivní, což vede k plýtvání zdroji a potenciálním ztrátám. S dobře definovanou marketingovou strategií můžete:

2 2
 1. Lépe porozumět a oslovit své cílové publikum:
  • Představte si, že mluvíte s někým, kdo nerozumí vašemu jazyku. S marketingovou strategií zjistíte, jakým jazykem (tedy jakým způsobem a kde) komunikovat se svými zákazníky, aby vám rozuměli a reagovali na vaši nabídku.
 2. Efektivně využívat vaše marketingové rozpočty:
  • Bez plánu byste mohli utrácet peníze za reklamy, které nedosahují správného publika. Marketingová strategie vám pomůže investovat vaše peníze tam, kde budou mít největší dopad. Například místo plošné reklamy na televizi můžete zjistit, že vaši zákazníci tráví více času na sociálních sítích, a zaměřit se na ně tam.
 3. Vytvářet konzistentní a přesvědčivou značku:
  • Konzistence je klíčová. Pokud každý váš marketingový materiál vypadá a zní jinak, lidé si vás nezapamatují. Marketingová strategie zajišťuje, že všechny vaše marketingové aktivity budou mít jednotný vzhled a tón, což posiluje vaši značku. Například Coca-Cola má konzistentní vizuální styl a sdělení ve všech svých reklamách, což zvyšuje rozpoznatelnost jejich značky.
 4. Dosahovat vyšších konverzí a lepší návratnosti investic:
  • Pokud budete vědět, co na vaše zákazníky funguje, můžete své kampaně optimalizovat a dosáhnout lepších výsledků. To znamená více prodejů a lepší návratnost investic (ROI) z vašich marketingových aktivit. Například e-shop, který sleduje, které reklamy přivádějí nejvíce zákazníků, může investovat více peněz do těchto efektivních kampaní a omezit ty neúspěšné.

Vytvoření marketingové strategie může na první pohled působit složitě, ale pokud se budete držet několika základních kroků, můžete si vytvořit jasný plán, který vám pomůže efektivně oslovit vaše zákazníky a dosáhnout vašich obchodních cílů. Zde je návod, jak na to:

3 1

1. Definujte své cíle

Nejprve si musíte jasně stanovit, čeho chcete dosáhnout. To mohou být různé cíle, například zvýšení prodeje, získání nových zákazníků, zvýšení povědomí o značce nebo zlepšení zákaznické spokojenosti.

Příklad: Pokud jste nově otevřená kavárna v Brně, váš cíl může být zvýšit návštěvnost o 20 % během příštích tří měsíců.

2. Proveďte analýzu trhu

Zjistěte, kdo jsou vaši zákazníci, kde se nacházejí a co potřebují. Proveďte také analýzu konkurence, abyste věděli, jaké marketingové strategie používají a jak můžete být lepší.

Příklad: Pokud prodáváte zdravé potraviny, můžete zjistit, že vaši zákazníci jsou většinou mladí profesionálové ve věku 25-35 let, kteří žijí ve městech a zajímají se o zdravý životní styl.

3. Segmentujte své publikum

Rozdělte své zákazníky do skupin (segmentů) podle jejich potřeb, chování nebo demografických údajů. Tímto způsobem můžete cílit své marketingové aktivity na specifické skupiny lidí a být efektivnější.

Příklad: Pokud máte e-shop s oblečením, můžete segmentovat své zákazníky podle věku, pohlaví a preferovaného stylu oblečení (např. sportovní, elegantní, casual).

4. Určete svou hodnotovou nabídku

Hodnotová nabídka je důvod, proč by si zákazníci měli vybrat právě vás. Měla by být jasná, stručná a zaměřená na to, jak řešíte problémy nebo potřeby vašich zákazníků.

Příklad: Pokud provozujete lokální pekárnu, vaše hodnotová nabídka může být „Čerstvé pečivo z místních surovin, pečené každý den s láskou“.

5. Vyberte správné marketingové kanály

Zvažte, kde se vaši zákazníci nacházejí a jakým způsobem je můžete nejlépe oslovit. Můžete použít různé kanály jako sociální média, e-mail marketing, SEO (optimalizace pro vyhledávače), PPC reklamy, atd.

Příklad: Pokud cílíte na mladší publikum, můžete se zaměřit na sociální sítě jako Instagram a TikTok.

6. Vytvořte obsahový plán

Naplánujte si, jaký obsah budete vytvářet a sdílet na vybraných marketingových kanálech. Obsah by měl být zajímavý, hodnotný a relevantní pro vaše cílové publikum.

Příklad: Pokud máte kosmetický salon, můžete vytvářet tutoriály, recenze produktů a tipy na péči o pleť na vašem blogu a YouTube kanálu.

7. Nastavte rozpočet a sledujte výsledky

Stanovte si, kolik peněz můžete investovat do marketingu a jak budete měřit úspěšnost vašich aktivit. Můžete použít různé nástroje a metriky jako například Google Analytics, konverzní poměr, ROI (návratnost investic) atd.

Příklad: Pokud máte malý rozpočet, můžete začít s organickým marketingem (SEO, sociální média) a postupně přidávat placené kampaně, až uvidíte první výsledky.

8. Optimalizujte a přizpůsobujte svou strategii

Marketing je dynamický proces, a proto je důležité neustále sledovat výsledky a přizpůsobovat svou strategii podle aktuálních potřeb a trendů. Učte se z úspěchů i neúspěchů a neustále hledáte nové způsoby, jak zlepšit své marketingové aktivity.

Příklad: Pokud zjistíte, že vaše e-mailové kampaně mají nízkou míru otevření, můžete zkusit upravit předmět e-mailu nebo obsah, aby byl pro vaše zákazníky zajímavější.

Když začínáte s marketingovou strategií, je snadné udělat několik běžných chyb, které mohou snížit efektivitu vašeho úsilí. Níže uvádím několik nejčastějších chyb a tipů, jak se jim vyhnout, abyste mohli maximalizovat úspěch vašeho podnikání.

Mnoho podnikatelů si nestanovuje jasné, měřitelné cíle. Cíle typu „zvýšit prodeje“ nebo „zlepšit povědomí o značce“ jsou příliš obecné.

Jak se vyhnout: Stanovte si SMART cíle (Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Realistické, Časově ohraničené).

Příklad: Malý obchod s řemeslnými výrobky si může stanovit cíl „zvýšit počet objednávek z e-shopu o 15 % během tří měsíců tím, že nabídneme 10% slevu na první nákup a propagaci této nabídky na sociálních sítích.“

Pokud nevíte, kdo jsou vaši zákazníci, kde se nacházejí a co potřebují, vaše marketingové úsilí může být neúčinné.

Jak se vyhnout: Proveďte důkladnou analýzu trhu a zákazníků. Vytvořte si zákaznické persony, což jsou fiktivní reprezentace vašich ideálních zákazníků.

Příklad: Majitel kavárny v Praze může zjistit, že jeho cílovými zákazníky jsou mladí profesionálové ve věku 25-35 let, kteří pracují v okolí a preferují kvalitní kávu a rychlé služby.

Snaha oslovit všechny může vést k rozmělnění vašich marketingových snah a neosloví správně nikoho.

Jak se vyhnout: Segmentujte svůj trh a zaměřte se na specifické skupiny zákazníků s konkrétními potřebami a preferencemi.

Příklad: E-shop s módou může vytvořit kampaně zaměřené na různé věkové skupiny, například mladé dospělé, kteří hledají trendy oblečení, a starší zákazníky, kteří preferují pohodlí a kvalitu.

Pokud nevíte, co dělá vaše konkurence, můžete snadno ztratit konkurenční výhodu.

Jak se vyhnout: Pravidelně sledujte své konkurenty. Zjistěte, jaké strategie používají, jak komunikují se zákazníky a jaké mají silné a slabé stránky.

Příklad: Místní fitness centrum může zjistit, že konkurence nabízí speciální programy pro seniory, což jim dává příležitost zavést vlastní programy zaměřené na tuto skupinu a nabídnout lepší podmínky nebo služby.

Pokud nevíte, co dělá vaše konkurence, můžete snadno ztratit konkurenční výhodu.

Jak se vyhnout: Pravidelně sledujte své konkurenty. Zjistěte, jaké strategie používají, jak komunikují se zákazníky a jaké mají silné a slabé stránky.

Příklad: Místní fitness centrum může zjistit, že konkurence nabízí speciální programy pro seniory, což jim dává příležitost zavést vlastní programy zaměřené na tuto skupinu a nabídnout lepší podmínky nebo služby.

Podceňování důležitosti investic do marketingu může omezit dosah vašich kampaní.

Jak se vyhnout: Určete si realistický marketingový rozpočet na základě vašich cílů a velikosti trhu. Přidělujte rozpočet na různé kanály podle jejich efektivity.

Příklad: Malý lokální obchod může alokovat většinu svého rozpočtu na online reklamu na Facebooku a Instagramu, kde může přesně cílit na místní zákazníky, místo aby investoval do nákladných televizních reklam.

Spuštění kampaně a následné „zapomenutí“ na ni bez průběžného sledování a optimalizace může vést k nízké efektivitě.

Jak se vyhnout: Pravidelně sledujte výkonnost svých kampaní pomocí analytických nástrojů. Přizpůsobujte své strategie na základě získaných dat a zpětné vazby od zákazníků.

Příklad: Majitel restaurace může zjistit, že reklama na Instagramu přináší více rezervací než reklama na Google, a rozhodne se investovat více do Instagramu.

Přílišné soustředění na online marketing a ignorování offline kanálů může omezit dosah vašeho marketingového úsilí.

Jak se vyhnout: Nezapomínejte na offline marketingové kanály, jako jsou lokální akce, billboardy nebo tištěné reklamy. Tyto kanály mohou být velmi účinné pro budování povědomí o vaší značce a oslovování místních zákazníků.

Příklad: Místní pekárna může kromě online marketingu také sponzorovat lokální sportovní události nebo umístit billboard v blízkosti svého obchodu, aby přilákala více zákazníků.

Podceňování konkurence může vést k přehlížení důležitých změn a trendů na trhu, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Jak se vyhnout: Pravidelně sledujte své konkurenty a jejich marketingové strategie. Tímto způsobem můžete lépe reagovat na změny na trhu a zůstat konkurenceschopní.

Příklad: Majitel kavárny může zjistit, že konkurence začala nabízet nové druhy nápojů nebo speciální akce, což může být inspirací pro zavedení podobných nabídek ve vlastní kavárně.

Tím, že se vyvarujete těchto běžných chyb a budete postupovat podle osvědčených postupů, můžete vytvořit efektivní marketingovou strategii, která podpoří růst vašeho podnikání.

mereni marketingove strategie

Měření výsledků a analýza dat jsou klíčové pro úspěch vaší marketingové strategie. Bez sledování výkonnosti vašich kampaní nebudete vědět, co funguje a co je potřeba zlepšit. Zde jsou hlavní metriky, které byste měli sledovat, a jak je analyzovat:

 1. ROI (Návratnost investic)
  • Co to je? ROI měří zisk, který jste získali z marketingových aktivit, ve srovnání s náklady na tyto aktivity. Vyjadřuje se jako procento.
  • Jak to sledovat? Vypočítáte ROI tím, že odečtete náklady na marketing od získaného zisku a vydělíte to náklady. Výsledek vynásobíte 100, abyste získali procento.
  • Příklad: Pokud jste investovali 10 000 Kč do marketingové kampaně a získali z ní 30 000 Kč, váš ROI bude [(30 000 – 10 000) / 10 000] * 100 = 200 %.
 2. Konverzní poměr
  • Co to je? Konverzní poměr ukazuje, jaké procento návštěvníků vašich stránek nebo kampaní provedlo požadovanou akci, jako je nákup nebo registrace.
  • Jak to sledovat? Konverzní poměr vypočítáte vydělením počtu konverzí (např. nákupů) celkovým počtem návštěvníků a vynásobením výsledku 100, abyste získali procento.
  • Příklad: Pokud máte 1000 návštěvníků webu a 50 z nich provede nákup, váš konverzní poměr je (50 / 1000) * 100 = 5 %.
 3. Zákaznická retence
  • Co to je? Zákaznická retence měří schopnost vaší firmy udržet si zákazníky po určité období.
  • Jak to sledovat? Sledujte počet stálých zákazníků a srovnávejte ho s celkovým počtem zákazníků. Vyjadřuje se také jako procento.
  • Příklad: Pokud máte 500 zákazníků na začátku období a 400 z nich se k vám vrátí, váš retence je (400 / 500) * 100 = 80 %.

Budoucí trendy

Sledujte aktuální a budoucí trendy v marketingu a podnikání, abyste zůstali konkurenceschopní. Mezi současné trendy patří:

 1. Nárůst umělé inteligence v marketingu
  • AI a strojové učení mohou personalizovat marketingové kampaně, zlepšovat zákaznickou zkušenost a poskytovat hlubší analýzy dat.
 2. Personalizace
  • Personalizovaný obsah a nabídky se stávají stále důležitějšími. Zákazníci očekávají, že budou oslovováni individuálně a že nabídky budou odpovídat jejich specifickým potřebám.
 3. Zákaznická zkušenost
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti je klíčovým faktorem úspěchu. To zahrnuje nejen kvalitu produktu nebo služby, ale také rychlost a kvalitu zákaznického servisu.

Legislativní aspekty

Nezapomeňte na důležité legislativní a regulační aspekty, které mohou ovlivnit vaše marketingové aktivity. Dodržování zákonů je klíčové pro ochranu vaší firmy a zákazníků.

 1. GDPR (General Data Protection Regulation)
  • Tento evropský zákon chrání soukromí a osobní údaje občanů EU. Pokud pracujete s osobními údaji zákazníků, musíte dodržovat pravidla GDPR.
  • Co to znamená? Musíte získat souhlas od zákazníků k používání jejich osobních údajů, zajistit jejich bezpečnost a umožnit zákazníkům přístup k jejich datům a jejich smazání.
 2. Zákony o reklamě
  • Různé země mají specifické zákony regulující, jak můžete inzerovat. To může zahrnovat omezení týkající se zavádějících reklam, ochrany dětí a dalších citlivých skupin.

Závěr: Vyvážený přístup je klíčem k úspěchu

Vytvoření úspěšné marketingové a podnikatelské strategie vyžaduje čas, úsilí a pečlivé plánování, ale je to klíčový krok k dosažení dlouhodobého úspěchu. Vzpomínám si na slova jednoho úspěšného českého podnikatele: „Podnikání není sprint, ale maraton.“ Tato moudrost se vztahuje i na vaše marketingové a podnikatelské strategie.

Investování do marketingu bez pevné podnikatelské strategie je jako stavění domu bez základu. Můžete mít nejkrásnější střechu a okna, ale bez pevného základu dům nevydrží. Podnikatelská strategie vám poskytuje tento základ – definuje, kdo jste, co nabízíte a kam směřujete. Marketingová strategie je pak nástrojem, jak efektivně komunikovat a dosáhnout vašich cílů.

Nenechte se odradit počátečními neúspěchy. Každý krok, který uděláte směrem k lepšímu pochopení vašeho trhu a potřeb vašich zákazníků, vás přiblíží k úspěchu. Sledujte své výsledky, měřte efektivitu svých kampaní a nebojte se přizpůsobovat svou strategii na základě získaných dat.

Mějte na paměti, že úspěšná marketingová strategie vyžaduje vyvážený přístup. Zahrňte jak online, tak offline marketingové kanály, pravidelně analyzujte své výsledky a neustále se učte z trhu a konkurence.

A nakonec, buďte inovativní a odvážní. Svět podnikání a marketingu je dynamický a neustále se mění. Buďte otevření novým trendům a technologiím, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů.

Pokud potřebujete další informace nebo odbornou konzultaci, neváhejte mě kontaktovat. Jsem tu, abych vám pomohla na vaší cestě k úspěchu. Pamatujte, že se správnou strategií a vytrvalostí můžete dosáhnout velkých věcí. Hodně štěstí na vaší cestě k úspěšnému podnikání!

Internetov� marketing s YouTube - Michael Millerimage 101051097 13717911

Internetov� marketing - Viktor Janouch - e-knihaimage 101051097 13717911

Strategie B2B digit�ln�ho marketingu (Jak vyu?�t nov� business-to-business strategie a modely k dosa?en� r?stu firmy)image 101051097 13984293

Často Kladené Otázky


Jaký je rozdíl mezi marketingovou a podnikatelskou strategií?

Podnikatelská strategie je celkový plán pro rozvoj a růst firmy, který zahrnuje aspekty jako vize, mise, analýza trhu, finanční plán a konkurenční výhody. Marketingová strategie je specifická část podnikatelské strategie zaměřená na propagaci a prodej produktů nebo služeb.


Proč nestačí mít jen marketingovou strategii?

Marketingová strategie sama o sobě nestačí, protože neposkytuje celkový směr a finanční plán pro podnikání. Bez podnikatelské strategie nemůžeš efektivně řídit náklady, přizpůsobovat se změnám na trhu nebo dělat strategická rozhodnutí.Co jsou zákaznické persony a proč jsou důležité?

Zákaznické persony jsou detailní profily ideálních zákazníků. Pomáhají ti lépe pochopit, kdo jsou tvoji zákazníci, jaké mají potřeby a jakým způsobem komunikují. To ti umožňuje lépe zacílit své marketingové aktivity.


Jak často bych měl/a revidovat svou marketingovou strategii?

Svoji marketingovou strategii bys měl/a revidovat pravidelně, ideálně každé čtvrtletí nebo alespoň jednou za půl roku. To ti umožní přizpůsobit se změnám na trhu a optimalizovat své aktivity na základě získaných dat.


Jak měřit úspěšnost marketingové strategie?

Úspěšnost marketingové strategie můžeš měřit pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) jako je návštěvnost webu, konverzní poměr, návratnost investic (ROI), angažovanost na sociálních médiích a prodejní výsledky.


Co dělat, když marketingová strategie nefunguje podle očekávání?

Pokud tvoje marketingová strategie nefunguje podle očekávání, analyzuj výsledky a identifikuj slabá místa. Přehodnoť své cíle, zacílení a marketingové kanály. Neboj se experimentovat s novými přístupy a neustále optimalizuj své kampaně na základě získaných dat.


Jaké jsou nejčastější chyby při tvorbě marketingové strategie?

Mezi nejčastější chyby patří nedostatečná analýza trhu, nejasné nebo nereálné cíle, špatné zacílení, ignorování zpětné vazby od zákazníků a nedostatečné měření a analýza výsledků. Vyhni se těmto chybám důkladnou přípravou a pravidelnou revizí své strategie.

STRATE9Ycast
Přejít nahoru