Value Proposition Canvas: Jak stanovit správnou hodnotu pro zákazníka

Value proposition canvas

Představte si, že stojíte na začátku cesty, která vás může dovést k realizaci vašeho snu. Jste na prahu dobrodružství zvaného podnikání, plní naděje a očekávání. Tento článek je vaším průvodcem po cestě, kde každý krok může být malým vítězstvím a každá lekce znamená posun vpřed.

Klíčem k úspěchu nového podnikání je vytváření hodnoty, která zaujme a udrží zákazníky. Ale co to znamená „vytvářet hodnotu“? A jak můžete tuto hodnotu definovat a komunikovat ve svém novém podnikání?

Vytváření hodnoty pro zákazníka znamená porozumět tomu, co zákazníci skutečně chtějí nebo potřebují, a poskytnout jim to nejen ve formě produktů nebo služeb, ale i ve formě zážitků a emocí.

Pro lepší porozumění tomu, jak vytvářet hodnotu, můžeme použít model Value Proposition Canvas. Tento model, vyvinutý Alexandrem Osterwalderem, pomáhá podnikatelům zaměřit se na vytváření produktů a služeb, které skutečně odpovídají potřebám a přáním zákazníků. Value Proposition Canvas rozděluje proces na dva klíčové prvky: profil zákazníka a hodnotovou mapu. Profil zákazníka se zaměřuje na pochopení zákazníků, jejich potřeb a problémů, zatímco hodnotová mapa definuje, jak vaše produkty a služby řeší tyto potřeby a problémy.

Pojďme si společně představit, že chceme si otevřít cukrárnu. V případě naší cukrárny může profil zákazníka zahrnovat mladé rodiny hledající místo pro odpolední čaj s dětmi, nebo páry hledající romantickou atmosféru. Value Proposition Canvas nám pomůže zjistit, jaké specifické produkty (např. dětské dortíky, luxusní dezerty), služby (např. dětský koutek, večerní otevírací hodiny) a zážitky (příjemné prostředí, tematické akce) by tyto zákaznické segmenty nejvíce ocenily.

Při otevírání nové cukrárny je tedy klíčové nejen myslet na to, co pečete, ale také na to, jaké zážitky a emoce vaše produkty a prostředí vyvolávají. Tento úvod nás provede procesem objevování a vytváření hodnoty, která z vaší cukrárny udělá místo, kam se zákazníci budou rádi a často vracet.

Základní principy Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas je strategický nástroj, který byl vyvinutý pro usnadnění procesu vytváření hodnoty pro zákazníky. Jeho účelem je pomoci podnikatelům lépe pochopit své zákazníky a navrhnout produkty a služby, které přesně odpovídají jejich potřebám a přáním. Value Proposition Canvas se skládá ze dvou základních segmentů: Profil Zákazníka a Hodnotová Mapa.

 • Profil zákazníka: Tento segment se zaměřuje na hloubkové porozumění cílovým zákazníkům. Zahrnuje:
  • Zákaznické potřeby: Co je pro zákazníky nezbytné? Například, v případě cukrárny to může být potřeba rychlého občerstvení nebo příjemného prostředí pro setkání s přáteli.
  • Přání zákazníků: Co zákazníci chtějí navíc, co není nezbytně nutné, ale přináší jim radost nebo uspokojení? To může zahrnovat speciální nabídky, jako jsou tematické dorty nebo unikátní chuťové kombinace.
  • Problémy zákazníků: Jaké obtíže nebo frustrace zákazníci zažívají? V případě cukrárny to mohou být například obtíže s nalezením kvalitních bezlepkových nebo veganských dezertů.
 • Analýza těchto aspektů pomáhá identifikovat, co zákazníci očekávají a potřebují, a umožňuje navrhovat produkty a služby, které tyto potřeby nejúčinněji splňují.

 • Hodnotová mapa: V tomto segmentu definujete, jak vaše produkty a služby odpovídají potřebám a přáním identifikovaným v profilu zákazníka.
  • Řešení potřeb: Jak vaše produkty nebo služby řeší konkrétní potřeby zákazníků? Například, nabídka rychlého občerstvení pro zákazníky na cestách.
  • Splnění přání: Jak vaše cukrárna reaguje na speciální přání zákazníků? To může zahrnovat nabídku unikátních chuťových zážitků nebo speciálních dekorací na dortech.
  • Řešení problémů: Jak vaše nabídka pomáhá zákazníkům překonávat jejich problémy? Příkladem může být nabídka širokého sortimentu bezlepkových a veganských dezertů.

Pomocí Value Proposition Canvas můžete vytvořit efektivní strategii, která vám umožní lépe sloužit vašim zákazníkům a odlišit se od konkurence. Vaše hodnotová nabídka by měla být jasně definovaná a komunikovaná, aby zákazníci pochopili, proč by měli vybrat právě vaši cukrárnu.

Jak souvisí Value Proposition Canvas s Business Model Canvas?

Pokud jste začínající podnikatel a chcete lépe pochopit, jak vaše podnikání může uspět, je dobré se seznámit s dvěma skvělými nástroji: Value Proposition Canvas a Business Model Canvas. I když se na první pohled mohou zdát trochu složité, ve skutečnosti jsou to jen dva způsoby, jak lépe plánovat a pochopit váš podnik.

Co je to Value Proposition Canvas?
Mluvíme tu o nástroji, který vám pomůže zjistit, co vaši zákazníci opravdu chtějí a potřebují. Pomocí Value Proposition Canvas se můžete zaměřit na to, co by vaše produkty nebo služby měly zákazníkům nabídnout, aby byli opravdu spokojeni.

.

A co Business Model Canvas?
Business Model Canvas je plán vašeho podnikání. Zatímco Value Proposition Canvas se zaměřuje hlavně na to, co nabízíte zákazníkům, Business Model Canvas vám pomůže vidět širší obrázek. Tady si rozmyslíte, jak vaše podnikání vlastně funguje, jaké máte zákazníky, jak s nimi komunikujete, jak vyděláváte peníze a tak podobně.

Jak spolu souvisí?

Je to jako puzzle: Value Proposition Canvas je jedna důležitá část, která vám pomáhá pochopit, co vaši zákazníci od vás očekávají a potřebují. Business Model Canvas je pak jako celkový obrázek puzzle, kde každý kousek musí správně zapadnout, aby celý obraz dával smysl. Takže když máte dobře udělaný Value Proposition Canvas, je to jako mít klíčový kousek, který vám pomůže sestavit celý Business Model Canvas.

Proč je to důležité?

Když začínáte podnikat, je důležité mít jasnou představu o tom, co chcete nabízet (to je Value Proposition Canvas) a jak to celé bude fungovat (to je Business Model Canvas). Tyto nástroje vám pomůžou lépe se orientovat ve světě podnikání, plánovat efektivněji a nakonec dosáhnout lepších výsledků.

Takže, ať už pečete nejlepší dorty ve městě nebo plánujete otevřít malý obchod, Value Proposition Canvas a Business Model Canvas jsou vašimi průvodci na cestě k úspěšnému podnikání.

Analýza profilu zákazníka

Pro naši cukrárnu je nezbytné pochopit, kdo jsou naši potenciální zákazníci a co od nás očekávají. Je důležité se ptát: Jsou našimi hlavními zákazníky rodiny s dětmi, nebo mladí profesionálové? Možná zjistíme, že naše cílová skupina hledá nejen vynikající dezerty, ale i příjemné a pohodlné prostředí pro odpočinek.

Při analýze profilu zákazníka se zaměříme na:

 • Potřeby: Co zákazníci očekávají od cukrárny? Mohou to být například zdravější dezertové volby nebo pohodlné posezení.
 • Přání: Co by zákazníci chtěli navíc? Například speciální tematické akce nebo kurzy pečení.
 • Problémy a bolesti: Jaké problémy zákazníci řeší, když vyhledávají cukrárnu? To může zahrnovat hledání bezlepkových nebo bezlaktózových produktů.

Tato analýza nám umožní vytvořit hodnotovou nabídku, která přesně odpovídá potřebám a přáním našich zákazníků a odlišuje nás od konkurence. V následujících kapitolách se podíváme na to, jak můžeme tyto poznatky využít k vytvoření nezapomenutelného zážitku v naší cukrárně.

profil zákazníka

Hodnotová mapa

Hodnotová mapa je součástí Value Proposition Canvas a slouží k podrobnému specifikování hodnot, které vaše cukrárna nabízí svým zákazníkům. Tato mapa pomáhá identifikovat, jaké produkty a služby by měly být nabízeny tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům a potřebám zákazníků, identifikovaným v profilu zákazníka.

 • Produkty a Služby: Zde definujeme konkrétní nabídku cukrárny. Může to zahrnovat širokou škálu dezertů, speciální kávu, dětské menu, bezlepkové varianty dezertů atd.
 • Zmírnění Problémů Zákazníků: Tento aspekt hodnotové mapy se zaměřuje na to, jak naše produkty a služby pomáhají řešit konkrétní problémy nebo výzvy, se kterými se naši zákazníci setkávají. Například, nabídka bezlepkových dezertů řeší problém zákazníků s lepkovou intolerancí.
 • Zvyšování Spokojenosti Zákazníků: Zde uvažujeme o tom, jak můžeme přidat hodnotu nebo zlepšit zážitek zákazníků. To může zahrnovat vytváření příjemného prostředí, nabídku věrnostních programů nebo pořádání speciálních událostí.
hodotova mapa

Podrobnější pohled na soulad profilu zákazníka s hodnotovou mapou

Abychom zajistili úspěch naší cukrárny, je zásadní, aby byl profil našich zákazníků v úplném souladu s hodnotovou mapou. Tento soulad znamená, že každý aspekt naší nabídky přímo reaguje na konkrétní potřeby, přání a problémy našich zákazníků.

 • Porovnání nabídky s potřebami zákazníků:
  • Pro každou identifikovanou potřebu zákazníka by měla existovat příslušná nabídka. Například, pokud naši zákazníci chtějí zdravé možnosti, měla by naše cukrárna nabízet široký výběr zdravých dezertů.
  • Flexibilita a přizpůsobivost: Trh a preference zákazníků se neustále mění. Je důležité být flexibilní a připravený přizpůsobit nabídku novým trendům a zpětné vazbě od zákazníků.
 • Řešení konkrétních problémů zákazníků:
  • Cílená řešení: Každý problém, který zákazníci mají, by měl mít své řešení v rámci naší nabídky. Například, pokud máme zákazníky, kteří mají alergii na lepek, měli bychom nabízet atraktivní sortiment bezlepkových dezertů.
  • Komunikace hodnot: Je důležité, aby zákazníci věděli, že jejich problémy jsou nám známé a že nabízíme řešení. Efektivní komunikace těchto aspektů je klíčová.
 • Maximalizace spokojenosti zákazníků:
  • Překračování očekávání: Nestačí jen splnit základní očekávání; naším cílem by mělo být překračování těchto očekávání. To může zahrnovat nadstandardní zákaznický servis, unikátní atmosféru a speciální akce, které zákazníky překvapí a potěší.
  • Zpětná vazba a iterace: Pravidelné shromažďování a analýza zpětné vazby od zákazníků je nezbytná. Tato vazba by měla být použita k neustálému vylepšování a inovacím našich služeb a produktů.

Zajištěním souladu mezi profilem zákazníka a hodnotovou mapou můžeme vytvořit silný a udržitelný vztah s našimi zákazníky. Toto spojení nám umožní lépe pochopit a předvídat jejich potřeby, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků a v konečném důsledku k úspěchu naší cukrárny.

value proposition canvas 1

Klíčové aspekty vytváření hodnoty

V procesu vytváření hodnoty pro zákazníky naší cukrárny je důležité věnovat pozornost několika klíčovým aspektům, které přesahují samotnou nabídku produktů a služeb.

Význam značky a marketingové komunikace

 • Budování značky:
  • Identita a hodnoty: Vybudování silné značky, která odráží unikátní identitu naší cukrárny a její základní hodnoty. To může zahrnovat rodinnou atmosféru, kvalitu surovin nebo inovativní přístup k dezertům.
  • Konzistence značky: Udržování konzistentního obrazu značky ve všech komunikačních kanálech, včetně marketingových materiálů, sociálních médií a designu interiéru cukrárny.
 • Efektivní marketing:
  • Cílení na správné skupiny: Zaměření marketingových aktivit na konkrétní segmenty zákazníků, které jsme identifikovali jako naše ideální klienty.
  • Využití různých kanálů: Využití různých marketingových kanálů, jako jsou sociální média, e-mailový marketing nebo lokální reklama, k dosažení maximálního dosahu.

Role ceny a cenových strategií

 • Stanovení cen:
  • Odrážení hodnoty: Nastavení cenové politiky, která odráží kvalitu a hodnotu nabízených produktů a služeb.
  • Konkurenceschopnost: Zajištění, že ceny jsou konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podniky v oboru.
 • Flexibilní cenové strategie:
  • Sezónní nabídky a akce: Využití sezónních nabídek a speciálních akcí k přilákání nových zákazníků a udržení stávajících.
  • Věrnostní programy: Zavedení věrnostních programů nebo slev pro stálé zákazníky.

Důležitost udržitelnosti a sociální odpovědnosti

 • Udržitelné praktiky:
  • Ekologické přístupy: Zahrnutí udržitelných praktik, jako je využívání lokálních a sezónních surovin, minimalizace odpadu a používání ekologických obalových materiálů.
  • Osvěta a vzdělávání: Informování zákazníků o ekologických aspektech našeho podnikání a jejich významu.
 • Sociální odpovědnost:
  • Podpora komunity: Zapojení do lokální komunity prostřednictvím podpory místních akcí, charitativních aktivit nebo spolupráce s místními školami a organizacemi.
  • Etické postupy: Dodržování etických postupů v oblasti nákupu surovin a zaměstnávání pracovníků.

Při zohlednění těchto aspektů můžeme vytvořit cukrárnu, která není jen místem pro vynikající dezerty, ale také podnikem, který je sociálně odpovědný, etický a ve spojení s místní komunitou.

Závěr

Stát se podnikatelem je cesta plná výzev, objevů a neustálého učení. Ať už vaše podnikatelské sny směřují kamkoliv, existují univerzální principy, které vám mohou pomoci na vaší cestě k úspěchu.

 • Porozumění trhu a zákazníkům: Klíčem k úspěchu je hloubkové pochopení vašeho trhu a zákazníků. Věnujte čas zjišťování, co vaši zákazníci potřebují, co chtějí a co je očekávají od vašich produktů nebo služeb.
 • Inovace a flexibilita: Svět se neustále mění a s ním i potřeby a přání zákazníků. Buďte otevření inovacím a buďte připraveni rychle se přizpůsobit novým trendům a změnám na trhu.
 • Kvalita a důraz na detaily: Bez ohledu na typ vašeho podnikání, kvalita produktů nebo služeb a pozornost věnovaná detailům jsou zásadní pro získání a udržení důvěry zákazníků.
 • Stavění vztahů: Budování silných vztahů se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery je základem pro dlouhodobý úspěch. Důvěra a loajalita jsou neocenitelné.
 • Neustálé učení a rozvoj: Podnikatelský svět nabízí nekonečné možnosti pro osobní a profesionální růst. Buďte otevření novým nápadům, učte se od ostatních a nebojte se přijmout konstruktivní kritiku.
 • Odolnost a vytrvalost: Cesta podnikání může být plná nečekaných překážek a výzev. Důležité je udržet si odolnost, vytrvalost a neztratit motivaci i v těžkých časech.

Na závěr, buďte hrdí na svou cestu podnikatele, věřte ve svou vizi a pracujte na tom, aby se stala skutečností. Každý krok vpřed, ať už malý nebo velký, vás posunuje blíže k realizaci vašich podnikatelských snů.

Často kladené otázky

Co je to Value Proposition Canvas?

Value Proposition Canvas je nástroj používaný v oblasti podnikání a marketingu k definování a porozumění hodnotě, kterou produkt nebo služba nabízí zákazníkům. Pomáhá identifikovat a spojit potřeby zákazníků s vlastnostmi produktu, aby bylo možné vytvořit účinnou hodnotovou nabídku.

Jak Value Proposition Canvas pomáhá v podnikání?

Value Proposition Canvas pomáhá podnikatelům lépe pochopit, co jejich zákazníci opravdu potřebují a chtějí, a jak jejich produkty nebo služby tyto potřeby mohou splnit. Tím umožňuje vytvořit silnější a relevantnější nabídku pro trh a zlepšit konkurenceschopnost.

Jaké jsou hlavní součásti Value Proposition Canvas?

Value Proposition Canvas se skládá ze dvou hlavních částí: segmentu ‚Profil Zákazníka‘, který analyzuje potřeby, přání a problémy zákazníků, a segmentu ‚Hodnotová Nabídka‘, který popisuje, jak produkty nebo služby tato očekávání zákazníků splňují.

Proč je důležité porozumět zákazníkům?

te efektivně plánovat ani vylepšovat své produkty a služby. Value Proposition Canvas vám pomůže získat tuto důležitou perspektivu.

Může být Value Proposition Canvas použit pro jakýkoliv typ podnikání?

Ano, Value Proposition Canvas je univerzální nástroj, který může být použit v různých typech podnikání, od malých start-upů po velké korporace. Je užitečný ve všech odvětvích, kde je důležité porozumět potřebám a očekáváním zákazníků.

Jak mohu začít používat Value Proposition Canvas ve svém podnikání?

Začněte tím, že se zamyslíte nad svými stávajícími nebo potenciálními zákazníky a pokuste se pochopit jejich potřeby, přání a problémy. Následně analyzujte, jak vaše produkty nebo služby mohou tyto potřeby řešit. Value Proposition Canvas poskytuje strukturovaný rámec, který vám pomůže tyto informace systematicky zpracovat a aplikovat.

Doporučené další zdroje

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů. Praha: Bizbook.
 2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
 3. Ries, E. (2015). Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbook.
 4. Ries, E. (2011). Lean StartupHow Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses
 5. Maurya, A. et all (2022) Running Lean (3rd Edition): Iterate from Plan A to a Plan That Works
 6. Maurya, A. (2016) Lean podnikání. Praha: Progres Guru
 7. Osterwalder, A.et all. (2014)Value Proposition Design. John Wiley & Sons

Související

Přejít nahoru