Model 7S

« Back to Glossary Index


Model 7S je model vytvořený konzultanty společnosti McKinsey, Tomem Petersem a Robertem Watermanem, v 80. letech 20. století. Tento model identifikuje sedm základních prvků (Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Skills, Style, Staff), které musí být v souladu a vzájemně se podporovat pro úspěšné vedení organizace.

  1. Strategie (Strategy): Plán nebo směr, jakým se firma ubírá, aby dosáhla svých dlouhodobých cílů.
  2. Struktura (Structure): Organizační struktura a design, včetně hierarchie a rozdělení práce.
  3. Systémy (Systems): Každodenní procesy a procedury, které zaměstnanci používají k vykonání své práce.
  4. Sdílené hodnoty (Shared Values): Jádrová sada hodnot a norem, které definují firemní kulturu a poskytují etický kompas.
  5. Dovednosti (Skills): Schopnosti a kompetence zaměstnanců v organizaci.
  6. Styl (Style): Styl vedení a způsob, jakým se vedoucí chovají a komunikují s podřízenými.
  7. Personál (Staff): Zaměstnanci a jejich obecné schopnosti.

Historický kontext modelu 7S se datuje do období, kdy firmy hledaly komplexnější přístupy k řízení a chtěly překonat omezení tradičních organizačních struktur a strategií. Model 7S byl revoluční v tom, že zdůraznil důležitost měkkých prvků, jako jsou firemní hodnoty a styl vedení, vedle tvrdých prvků, jako jsou strategie a struktura.

Model 7s


V teoretickém kontextu model 7S slouží jako nástroj pro diagnostiku a porozumění složitosti organizace. Pomáhá manažerům identifikovat a analyzovat různé aspekty, které je třeba zvážit při implementaci změn.

V současnosti je model 7S stále relevantní a používán jako nástroj pro změny v organizaci, plánování a strategické řízení. Je obzvláště užitečný pro porozumění tomu, jak různé prvky organizace vzájemně působí a jaké faktory je třeba vzít v úvahu při plánování organizačních změn nebo vylepšení.

Mezi aktuální trendy ve využívání modelu 7S patří jeho aplikace v digitálním transformačním procesu, kde pomáhá organizacím navigovat ve složitém prostředí digitálních technologií a změnách firemní kultury.

Relevantní literatura a zdroje pro model 7S

  1. Peters, T. J., & Waterman Jr., R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies. Harper & Row.
  2. Pascale, R. T., & Athos, A. G. (1981). The Art of Japanese Management: Applications for American Executives. Simon & Schuster.

STRATE9Ycast

Přejít nahoru