Mise

« Back to Glossary Index

Mise je základní prohlášení, které definuje účel a základní cíle organizace. Vyjadřuje, proč organizace existuje, jakou hodnotu přináší svým zákazníkům a co ji odlišuje od konkurence. Mise slouží jako směrodatný prvek pro rozhodování, strategii a formování firemní kultury.

Historický kontext sahá do doby, kdy se organizace začaly více zaměřovat na strategické plánování a definování svého dlouhodobého směru a účelu. Koncept se stal populárnějším v 70. a 80. letech 20. století, kdy se management zaměřil na zlepšení efektivity a účinnosti firemní komunikace a identifikace.

Teoretické základy spočívají v oblastech strategického managementu a organizační teorie. Mise je považována za součást strategického procesu formulace cílů a poslání organizace a je klíčová pro identifikaci hlavního směru a hodnot organizace.

V současné době je mise důležitá pro vytváření jednotného směru a smyslu v organizaci. Je to klíčový prvek pro vytváření značky a vztahů se zákazníky, investory a zaměstnanci. V době globalizace a rychlých změn se firmy často spoléhají na svou misi, aby navigovaly složitým a konkurenčním prostředím a udržely svou relevantnost.

Mezi současné trendy ve formulaci patří integrace udržitelnosti a společenské odpovědnosti, což odráží rostoucí důležitost environmentálních a sociálních aspektů v podnikání. Firmy se také zaměřují na vytváření mise, která je flexibilní a přizpůsobitelná v reakci na měnící se trh a potřeby zákazníků.

Relevantní literatura a zdroje v tématu mise

  1. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building Your Company’s Vision. Harvard Business Review.
  2. Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row.
  3. Campbell, A., & Yeung, S. (1991). Brief Case: Mission, Vision and Strategic Intent. Long Range Planning, 24(4), 145-147.
STRATE9Ycast
Přejít nahoru