smart cíl

SMART cíle

« Back to Glossary Index

Smart cíle jsou specifickým přístupem k formulaci cílů, který zdůrazňuje jejich konkrétnost, měřitelnost, dosažitelnost, relevantnost a časovou omezenost.

Akronym SMART znamená:

 • Specifické (specific),
 • Měřitelné (measurable),
 • Aktivně ovlivnitelné (action-oriented),
 • Relevantní (relevant) a
 • Termínový (time-bound).

Tento koncept byl původně představen George T. Doranem v roce 1981 a od té doby se stal standardním nástrojem v oblasti osobního rozvoje, strategického plánování a řízení výkonnosti.

IMG 1306


Historický kontext smart cílů souvisí s rozvojem teorií managementu a osobního rozvoje ve 20. století, kdy byla kladená důraz na efektivitu, měřitelnost a dosažení konkrétních výsledků. Tento přístup reaguje na potřebu lépe strukturovaného a cíleného plánování.

Teoretické základy smart cílů jsou založeny na principu, že dobře definované cíle zvyšují pravděpodobnost jejich dosažení. Specifické cíle jsou jasně definovány, měřitelné cíle umožňují hodnotit pokrok, dosažitelné cíle jsou realistické, relevantní cíle jsou v souladu s širšími cíli a časově omezené cíle mají stanovený termín dokončení.

V současné době jsou smart cíle široce využívány v různých oblastech, včetně podnikání, vzdělávání, osobního rozvoje a veřejné správy. Tento koncept je považován za účinný nástroj pro zlepšení produktivity, motivace a zaměření na výsledky.

Praktický příklad SMART cíle pro nové podnikání:

 • Specifický: Zvýšit povědomí o značce mezi cílovou skupinou v našem regionu.
 • Měřitelný: Dosáhnout 10 000 sledujících na našem Instagramovém účtu.
 • Aktivně orientovaný: Vytvořit a provádět marketingovou strategii zaměřenou na sociální média, včetně reklam a partnerství s vlivnými osobnostmi, které jsou populární mezi naší cílovou skupinou.
 • Relevantní: Budování povědomí o značce je klíčové pro nové podnikání, aby se zvýšila jeho viditelnost a přitáhli první zákazníci.
 • Termínový: Dosáhnout tohoto cíle do 6 měsíců od spuštění marketingové kampaně.

Tento SMART cíl je jasně definován a poskytuje konkrétní směr pro marketingové úsilí nového podnikání. Díky měřitelnému cíli (10 000 sledujících) je možné snadno sledovat pokrok a úspěšnost kampaně. Dosažitelnost je zajištěna realistickým plánem, který zahrnuje osvědčené marketingové strategie. Relevance cíle je zřejmá, protože zvýšení povědomí o značce je základním krokem pro úspěch nového podnikání. Časové omezení motivuje tým k efektivní práci a umožňuje hodnotit výsledky v konkrétním časovém rámci.

Mezi aktuální trendy ve využívání smart cílů patří jejich integrace s metodami agilního managementu a lean metodik. Firmy a jednotlivci se také zaměřují na adaptabilitu a flexibilitu smart cílů v rychle se měnícím a nejistém prostředí.

Relevantní literatura a zdroje pro termín SMART cíle:

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů. Praha: Bizbook.
 2. Ries, E. (2015). Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbook.
 3. Maurya, A. (2016) Lean podnikání. Praha: Progres Guru
 4. Osterwalder, A.et all. (2014)Value Proposition Design. John Wiley & Sons

Projektov� management v praxi, Dole?al Janimage 101051097 14061321

Projektov� management, Svozilov� Alenaimage 101051097 14061321

Poznej sv?j c�l - Zde?ka Jord�nov�image 101051097 13717911

Přejít nahoru