Snívajte, plánujte, zarábajte: Ako Business Model Canvas mení podnikateľské nápady

business model canvas

Každé podnikanie sa začína snom, víziou alebo nápadom. Či už ide o vášeň pre inovácie, snahu vyriešiť konkrétny problém alebo túžbu priniesť na trh niečo nové, každý z týchto impulzov potrebuje pevný rámec, ktorý sa premení na úspešný podnikateľský plán. V modernom svete podnikania, kde sa dynamika trhu a konkurencia neustále mení, je nevyhnutné mať k dispozícii nástroje, ktoré podnikom umožňujú rýchlo a efektívne plánovať a prispôsobovať sa.

Jedným z takýchto nástrojov je Business Model Canvas, často označovaný skratkou BMC. Ale čo to je?

Ide o vizuálny rámec, ktorý podnikom umožňuje rýchlo a jasne definovať a analyzovať kľúčové aspekty ich podnikania, od ponuky hodnoty až po segmenty zákazníkov a kľúčové činnosti.

Vďaka svojmu prehľadnému a intuitívnemu dizajnu je Business Model Canvas obľúbeným nástrojom pre mnohé začínajúce aj etablované podniky, ktoré hľadajú spôsoby inovácie a rozšírenia svojich činností.

Poďme sa spolu ponoriť do toho, ako môže Business Model Canvas premeniť vaše nápady a sny na konkrétne, realizovateľné kroky, ktoré povedú k prosperujúcemu podnikaniu. Dozviete sa o jednotlivých segmentoch Business Model Canvas, ich význame a o tom, ako ich správne používať, aby ste maximalizovali svoj obchodný úspech.

Čo je Business Model Canvas?

Ide o vizuálny opis vášho podnikateľského nápadu, ktorý vám pomôže získať jasnú predstavu o vašom projekte – nielen pre vás, ale aj pre váš tím alebo investorov. A čo je najlepšie? Tento nástroj je bezplatný. Stačí ho vytlačiť alebo nakresliť na papier či tabuľu. Ale pozor! Musíte zapojiť svoju predstavivosť – nie je to len tabuľka – je to „maliarske plátno“, na ktorom je váš podnikateľský nápad zvečnený v žiarivých farbách.

Plátno obchodného modelu
Snívajte, plánujte, zarábajte: Ako Business Model Canvas mení podnikateľské nápady 5

Prečo je Business Model Canvas nevyhnutnosťou pre každého podnikateľa?

Business Model Canvas nie je zázračné riešenie, ktoré automaticky premení vaše koncepty na okamžitý zisk. Neposkytne vám hotový podnikateľský plán na striebornom podnose, ani neodstráni všetky problémy spojené s podnikaním. Tento nástroj je však v skutočnosti oveľa cennejší: vedie vás k hlbokému zamysleniu a kritickému mysleniu.

Jeho skutočná sila spočíva v tom, že vás nenechá v pokoji a núti vás neustále spochybňovať a analyzovať rôzne aspekty vášho podnikania. Prostredníctvom Business Model Canvas si kladiete otázky, ktorým ste predtým možno nevenovali pozornosť alebo ste ich považovali za menej dôležité. A práve v tomto neustálom skúmaní a hľadaní odpovedí môže spočívať kľúč k objaveniu skutočne inovatívnych a účinných riešení.

Správne otázky môžu odhaliť nové príležitosti, upozorniť na potenciálne riziká alebo vás dokonca nasmerovať k úplne novým nápadom a víziám. Business Model Canvas je viac ako len nástroj – je to spoločník na vašej podnikateľskej ceste, ktorý vás provokuje, motivuje a inšpiruje k neustálemu zlepšovaniu.

Podnikateľský plán vs. Business Model Canvas

Tradičné podnikateľské plány môžu byť často rozsiahle a komplikované. Hoci obsahujú veľa informácií, pre začínajúceho používateľa môžu byť príliš zastrašujúce. Business Model Canvas je na druhej strane kompaktný, vizuálny a interaktívny.

Mnoho ľudí si myslí, že podnikateľský plán je prvým krokom. Ale úprimne? Často je dlhý, komplikovaný a zvyčajne končí zabudnutý v zásuvke. Na druhej strane, Business Model Canvas je živý dokument, ktorý rastie spolu s vami. Je to stručné zhrnutie vašej myšlienky na jednej strane!

Podnikateľský plán si môžete predstaviť ako román, zatiaľ čo Business Model Canvas je obraz – súdržná zmes farieb, ktorá vytvára nádherné umelecké dielo.

9 častí Business Model Canvas

Teraz, keď máte jasne definovaný svoj zámer, môžeme sa ponoriť do deviatich polí Business Model Canvas. Predstavte si ich ako deväť rôznych uhlov pohľadu, z ktorých každý je zameraný na určitý aspekt vašej myšlienky. Na prvý pohľad môžu vyzerať ako deväť nezávislých častí, ale čoskoro začnú spolupracovať ako dobre zladené ozubené kolesá. Toto je 9 častí Business Model Canvas:

 • Poskytnutá hodnota
 • Zákazníci
 • Vzťahy so zákazníkmi
 • Kanály
 • Kľúčoví partneri
 • Kľúčové činnosti
 • Kľúčové zdroje
 • Náklady
 • Príjmy

Tri základné rozmery BMC

Na tieto časti sa môžete pozrieť prostredníctvom takzvaných„troch dimenzií inovácie“ spoločnosti IDEO. Tieto dimenzie predstavujú spôsob, ako sa pozerať na rôzne aspekty vášho podnikania. Pomocou týchto troch dimenzií – žiadúcnosti, uskutočniteľnosti a životaschopnosti – môžeme identifikovať silné a slabé stránky našej myšlienky a vytvoriť skutočne silné a ziskové riešenie.

dimenze3
Snívajte, plánujte, zarábajte: Ako Business Model Canvas mení podnikateľské nápady 6

Rozmery – túžby

sa zameriava na to, čo chce zákazník. Chápe motiváciu zákazníka, spôsob, akým s vami komunikuje a čo rozhoduje o jeho rozhodnutí o kúpe. Ak nebudeme pre zákazníka atraktívni, nič nepredáme. V rámci Business Model Canvas sa zameriavame na želateľnosť prostredníctvom zákazníkov, vzťahov so zákazníkmi, kanálov a poskytovanej hodnoty.

Rozmery – uskutočniteľnosť

skúma, ako všetko funguje v zákulisí. Ako najímate správnych ľudí, aké nástroje používate, ako spolupracujete s partnermi a na aké kľúčové činnosti sa zameriavate. Ak naše podnikanie nebude prebiehať správnym spôsobom, všetko sa môže rýchlo zrútiť. Kľúčové zdroje, kľúčové činnosti a kľúčoví partneri sú časti Business Model Canvas, v ktorých skúmame uskutočniteľnosť.

Rozmery – životaschopnosť

sa zaoberá finančnou stránkou veci – koľko zarábame a koľko míňame. Bez ohľadu na vašu právnu štruktúru musíte vytvárať zisk, aby vaše podnikanie prosperovalo. V tomto bode Business Model Canvas sa pozrieme na štruktúru nákladov a zdroje príjmov.


Spracovanie všetkých týchto informácií môže znieť zložito, ale nezabudnite, že Business Modle Canvas je tu na to, aby vám pomohol. Umožňuje vám rýchlo otestovať vaše nápady a identifikovať a odstrániť ich slabé stránky.

Ak máte nápad na podnikanie, mali by ste byť schopní opísať tri základné prvky: čo z neho robí ponuku, ktorá je pre zákazníkov žiaduca, čo je pre vás realizovateľné a čo je finančne udržateľné, aby ste mali vždy peniaze v banke. Každý úspešný podnik, o ktorom viete, má tieto tri veci správne. Každý neúspešný podnik spravidla zlyhal, pretože zlyhal v jednom alebo viacerých z týchto bodov. Ak to, čo ponúkate, nie je pre vašich zákazníkov žiadúce, budete mať problémy s predajom a rastom. Ak je to pre váš nápad nerealizovateľné, vyhoríte alebo sklamete svojich zákazníkov. A ak to nie je udržateľné, prichádzate o peniaze.

Keď sa rozhodnete začať podnikať, čaká vás mnoho výziev. Čoskoro zistíte, že za úspechom sa skrýva mnoho zručností a vedomostí. Niektorí z nás majú v určitých oblastiach prirodzený talent, zatiaľ čo iné aspekty môžu byť náročnejšie. Je úplne normálne mať silné a slabé stránky. Kľúčom k úspechu je však rozpoznať ich a pracovať na nich. A čo je ešte lepšie? Väčšinu z týchto zručností možno časom získať a zdokonaliť praxou, vzdelávaním a odhodlaním.

Nájdite správnu rovnováhu a pracujte na dosiahnutí ideálu

Ak si podnik predstavíte ako tri prekrývajúce sa kruhy, vaším cieľom by malo byť umiestniť svoj podnik do bodu, kde sa všetky kruhy stretávajú – do stredu. Tu všetky aspekty podniku harmonicky spolupracujú. A ako sa dostať na toto ideálne miesto? Kľúčom je neustále skúšať nové prístupy, učiť sa z chýb a prispôsobovať sa. Otázky typu „Ako sme mohli…?“ vám ponúka nástroj na identifikáciu potenciálnych slabých miest a priblíženie sa k ideálnemu stredu.

Podnikanie nie je len o zisku a raste, ale aj o vplyve, ktorý môžete mať na okolitý svet. Každé vaše rozhodnutie v podnikaní môže ovplyvniť životy ľudí, komunít a dokonca aj generácií. Možno to znie veľkolepo, ale je to naozaj tak. Spomeňte si na spoločnosti, ktoré zmenili spôsob našej práce, komunikácie alebo rozprávania. Za každým takýmto úspechom je vízia, ktorá ďaleko presahuje jednoduchý zisk.

A čo vaša vízia? Ako si predstavujete, že vaša firma ovplyvní svet o 5, 10 alebo 20 rokov? Možno chcete priniesť nové technológie do zabudnutých komunít, možno chcete vytvoriť produkty, ktoré sú šetrnejšie k planéte, alebo chcete poskytovať služby, ktoré skutočne pomáhajú ľuďom zlepšiť kvalitu ich života.

Vaša firma môže byť nástrojom pozitívnej zmeny, ak sa o to postaráte. Zamerajte sa na svoje hlbšie „prečo“, na svoje skutočné poslanie. Nech je vaša vízia akákoľvek, nezabudnite, že práve ona môže inšpirovať ostatných a priniesť skutočnú hodnotu. Nebojte sa teda snívať vo veľkom a pracujte na tom, aby sa vám tieto sny splnili. Verte v seba a svoj vplyv na svet – pretože môžete byť pozitívnym impulzom, ktorý svet potrebuje.

Môžete ísť ďalej: vaša vízia, vášeň a nekonečné možnosti

Podnikanie je dobrodružstvo, cesta do neznáma, plná nečakaných zvratov, výziev, ale aj víťazstiev. Keď sa ponoríte do digitálneho sveta, stretnete sa s množstvom informácií, nových konceptov a inovatívnych metód. Každý z týchto nápadov má potenciál rozžiariť svetlo inšpirácie a priviesť vás k novým a nečakaným horizontom.

Áno, tri základné rozmery, ktoré tvoria základ vášho podnikania, sú mimoriadne dôležité. Nezabúdajte však, že práve váš jedinečný pohľad na svet, vášeň a odhodlanie môžu priniesť do podnikania oveľa viac. Nenechajte sa zväzovať tým, čo je bežné alebo očakávané. Namiesto toho sa odvážte skúmať, inovovať a experimentovať.

Každý deň prináša nové príležitosti na objavovanie, učenie a rast. Svet podnikania je ako divoký oceán plný nekonečných možností, ktorý čaká na odvážnych námorníkov, ktorí sa neboja plávať proti prúdu. Buďte tým, kto sa odváži vykročiť do neznáma, verí v seba a vie, že má moc zmeniť svet. Pretože podnikanie nie je len o tom, čo robíte, ale aj o tom, ako to robíte a akú hodnotu prinášate svetu. Nenechajte sa obmedzovať, vaša cesta sa ešte len začína.

Často sa pýtate

Odporúčané ďalšie zdroje

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů. Praha: Bizbook.
 2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Generovanie obchodných modelov: Príručka pre vizionárov, ľudí, ktorí menia pravidlá hry, a vyzývateľov
 3. Ries, E. (2015). Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbook.
 4. Ries, E. (2011). Lean StartupAko neustála inovácia vytvára radikálne úspešné podniky
 5. Maurya, A. et all (2022) Running Lean (3rd Edition): Iterate from Plan A to a Plan That Works
 6. Maurya, A. (2016) Lean podnikání. ‚ Praha: Progress Guru
 7. Osterwalder, A.et all. (2014)Value Proposition Design. John Wiley & Sons

Súvisiace

Návrat hore