Efektivní distribuční kanály: Najděte svou cestu k zákazníkovi

distribuční kanály

V současném dynamickém světě podnikání se stále více zaměřujeme na to, jak efektivně doručovat naše produkty a služby zákazníkům. V této éře digitální transformace a rostoucí konkurence je klíčové mít jasně definovaný a dobře strukturovaný obchodní model.

Jedním ze základních stavebních kamenů tohoto modelu jsou distribuční kanály, které hrají zásadní roli v tom, jak produkty a služby dosáhnou našich zákazníků. Podívejme se na roli distribučních kanálů v rámci Business Model Canvas a prozkoumejme, jak mohou tyto distribuční kanály ovlivnit úspěch vašeho podnikání.

Distribuční kanály v Business Model Canvas

V Business Model Canvas hrají distribuční kanály velmi důležitou roli. Tyto distribuční kanály nejsou jen prostředníky, které určují, jakým způsobem se produkt dostává od výrobce až k zákazníkovi, ale také mají významný dopad na celkovou strategii firmy.

Typy distribučních kanálů

V rámci Business Model Canvas je důležité rozlišovat dva základní typy distribučních kanálů, které každý podnik musí zvážit.

 1. Akviziční Kanál – Prvním typem je akviziční kanál, což je způsob, jakým poprvé narazíte na své zákazníky a jak je přilákáte. Příkladem může být výběr nového poskytovatele mobilních služeb v obchodě v nákupním centru, ale následná interakce s ním probíhá pouze online. Dalším příkladem je hledání restaurace prostřednictvím recenzního webu a následné využití jejích služeb osobně.
 2. Doručovací Kanál: Druhým typem je doručovací kanál, tedy způsob, jakým fyzicky poskytujete výhody vašim zákazníkům. To může zahrnovat například osobní schůzku s řemeslníkem, o kterém jste se dozvěděli z doporučení.

Každý podnik musí být expertem na oba typy svých kanálů. Pokud získáváte zákazníky online, musíte excelovat v SEO. Pokud získáváte zákazníky přes osobní doporučení, musíte se snažit překonávat jejich očekávání, zejména při uzavírání obchodu.

Cesta zákazníka a výběr správného kanálu

Cesta zákazníka, známá jako ‚customer journey‘, je klíčovým pojmem pro pochopení interakce zákazníků s vaší značkou od prvního setkání až po samotný nákup. Tento koncept zahrnuje všechny fáze, kterými zákazník prochází – od okamžiku, kdy se poprvé dozví o vašem produktu nebo službě, přes fázi zvažování a rozhodování, až po samotný nákup a následnou zákaznickou péči. Porozumění ‚customer journey‘ je nezbytné pro optimalizaci marketingových a prodejních strategií, protože vám umožní lépe reagovat na potřeby a očekávání vašich zákazníků v různých fázích jejich cesty.

Jedním z nejznámějších modelů cesty zákazníka je model McKinsey, který byl založen na empirickém výzkumu a rozhovorech s 20 000 podniky v USA, Německu a Japonsku. McKinsey navrhl alternativní model cesty zákazníka oproti tradičnímu modelu nákupního trychtýře, doporučující smyčkový model namísto lineárního přístupu od povědomí, přes nákup až po loajalitu. Tento model se stal jedním z nejčastěji citovaných modelů v digitálním marketingu a inspiroval mnoho dalších modelů, včetně ZMOT od Google a The Loop od skupiny Pedowitz​​.

Výběr správného distribučního kanálu vyžaduje hluboké porozumění tomu, kde se vaši potenciální zákazníci nachází a jaké jsou jejich nákupní preference. Například, mladší generace může být více přitahována digitálními distribučními kanály, jako jsou sociální média nebo e-commerce platformy. Tyto platformy nabízejí možnost pohodlného nakupování z domova a často jsou doprovázeny recenzemi a doporučeními, které mohou významně ovlivnit rozhodování zákazníků. Na druhou stranu, starší generace může preferovat tradičnější distribuční kanály, jako jsou kamenné obchody, kde mohou produkty fyzicky vidět a vyzkoušet.

Rozumění ‚customer journey‘ zahrnuje také vědomí, že každý kontakt s vaší značkou – ať už jde o reklamu, zákaznický servis nebo samotný nákup – přispívá k celkovému vnímání značky zákazníkem. Efektivní správa těchto kontaktů a zajištění pozitivní zkušenosti v každé fázi cesty může vést k vyšší spokojenosti zákazníků, větší loajalitě k značce a nakonec i k opakovaným nákupům.

Fáze distribučního kanálu

Distribuční kanály jsou zásadní pro úspěch jakéhokoli podnikání, neboť ovlivňují, jak zákazníci interagují s vaším produktem nebo službou od prvního setkání až po poprodejní zážitek. Každá fáze distribučního kanálu má svůj význam a ovlivňuje celkový zákaznický zážitek a vnímání vaší značky.

 • Povědomí: První fází je povědomí, což je etapa, kdy zákazníci poprvé získávají informace o vaší hodnotové nabídce. Tato fáze obvykle zahrnuje reklamu a marketingové aktivity, jako jsou online kampaně, sociální média, tradiční média nebo účast na veletrzích. Cílem je upoutat pozornost potenciálních zákazníků a informovat je o tom, co nabízíte.
 • Hodnocení: Následuje fáze hodnocení, kdy zákazníci aktivně zkoumají a posuzují váš produkt nebo službu. Mohou číst recenze, prohlížet si produkt online nebo v kamenném obchodě, případně využít demo verze. V této fázi si zákazníci utvářejí názor na hodnotovou nabídku a rozhodují se, zda si vyberou vás nebo vašeho konkurenta.
 • Nákup: Fáze nákupu je klíčovým bodem, kdy dochází k samotné transakci. Zahrnuje procesy jako výběr produktu, vyplnění objednávky a platbu. Zde je důležitá plynulost a jednoduchost procesu, aby byl nákup co nejméně stresující a co nejvíce příjemný pro zákazníka.
 • Doručení: Doručení je fáze, ve které zákazníci fyzicky dostávají produkt nebo využívají službu. Může zahrnovat logistiku, balení, dopravu a instalaci. Rychlé a spolehlivé doručení může výrazně zvýšit spokojenost zákazníků a jejich důvěru ve vaši značku.
 • Poprodejní servis: Poslední fází je poprodejní servis, která zahrnuje podporu poskytovanou po zakoupení produktu nebo služby. Tato fáze zahrnuje zákaznickou podporu, záruční servis, technickou pomoc nebo dokonce vrácení produktu. Výborný poprodejní servis může zákazníky zmocnit a proměnit je ve věrné zákazníky a „obránce“ vaší značky.

Každá z těchto fází je důležitá a vyžaduje promyšlený přístup a strategii, aby byla zajištěna spokojenost zákazníků a úspěch vašeho podnikání.

Jak vybrat kanál odpovídající vaší cílové skupině

Při výběru distribučního kanálu, který nejlépe odpovídá vaší cílové skupině, je důležité zvážit několik klíčových aspektů. Zde je pět tipů, jak správně vybrat kanál:

 1. Porozumění Vaší Cílové Skupině: Víte, kdo jsou vaši zákazníci? Prozkoumejte jejich demografii, preference a nákupní chování. Zjistěte, kde tráví čas online i offline.
 2. Analýza Konkurence: Podívejte se, jaké distribuční kanály používají vaši konkurenti a jak jsou na nich úspěšní. Může to poskytnout cenné informace o tom, co může fungovat pro vaši cílovou skupinu.
 3. Využití Dat a Trendů: Sledujte nejnovější trendy v digitálním marketingu a analýza dat vám může pomoci identifikovat, které kanály jsou nejefektivnější pro dosažení vaší cílové skupiny.
 4. Integrace Více Kanálů: Zvažte omnichannel přístup, který kombinuje různé distribuční kanály pro dosažení synergického efektu. Tento přístup může zvýšit dosah a zlepšit zákaznickou zkušenost.
 5. Průběžné Testování a Hodnocení: Nebojte se experimentovat a průběžně hodnotit účinnost různých kanálů. Flexibilita a schopnost rychle reagovat na změny jsou klíčové pro úspěch ve volbě distribučního kanálu.

Pamatujte, že neexistuje univerzální řešení. Výběr kanálu by měl vždy reflektovat specifika vašeho produktu, značky a cílové skupiny.

Přímý/ nepřímý prodej

Určení vhodného prodejního kanálu je klíčovým rozhodnutím pro každou firmu. Dva hlavní přístupy, které firmy často používají, jsou přímý prodej a nepřímý prodej.

Přímý prodej je zvláště účinný pro produkty, které vyžadují vysokou míru specializace nebo personalizace. V tomto modelu mají zákazníci možnost osobní interakce s prodejcem, což umožňuje detailnější vysvětlení vlastností produktu a odpovědi na specifické dotazy. Tento přístup je ceněný zejména u technicky složitých produktů nebo tam, kde je potřeba individuálního přizpůsobení. Přímý prodej také buduje silnější vztah mezi zákazníkem a značkou, což může vést k větší loajalitě a opakovaným nákupům.

Nepřímý prodej je obzvláště vhodný pro produkty, které jsou široce dostupné a nevyžadují vysokou míru specializace nebo personalizace. V tomto modelu jsou produkty dostupné prostřednictvím různých distribučních kanálů, jako jsou maloobchodní prodejci, e-shopy nebo distributoři. Zákazníci mohou vybírat z široké škály produktů a mají možnost vyhledávat a porovnávat různé možnosti bez potřeby osobní interakce s prodejcem.

Nepřímý prodej se často využívá pro produkty, které jsou standardizované a nemají vysokou míru komplexity. Je to efektivní způsob, jak dosáhnout širokého spektra zákazníků a rychle rozšířit dosah na trh. Tento přístup může být zvláště výhodný pro produkty s nižší cenou a větším objemem prodeje. Na rozdíl od přímého prodeje provádí pomocí prostředníků:

 1. Maloobchodní prodej: Maloobchodní prodej je jedním z nejběžnějších forem nepřímého prodeje. Zahrnuje prodej produktů nebo služeb konečným zákazníkům prostřednictvím fyzických prodejen, e-shopů nebo jiných maloobchodních prostředků.
 2. Velkoobchodní prodej: Velkoobchodní prodej se zaměřuje na prodej produktů a služeb větším objemem jiným firmám než koncovým zákazníkům. Velkoobchodní prodejci často prodávají produkty maloobchodním prodejcům, výrobcům nebo jiným firmám.
 3. Distribuce: Distribuce zahrnuje distribuci produktů od výrobce ke konečným zákazníkům prostřednictvím distribučních kanálů, jako jsou distributoři, agenti, makléři a další prostředníci.
 4. E-commerce (internetový prodej): E-commerce spočívá v prodeji produktů nebo služeb online prostřednictvím webových stránek, elektronických tržišť nebo jiných online platforem.
 5. Dropshipping: Dropshipping je model e-commerce, kde prodejci nabízejí produkty online, ale nemají je skladem. Namísto toho spolupracují s dodavateli, kteří zajišťují dodání produktů přímo zákazníkům.

Tyto kategorie nepřímého prodeje se liší podle způsobu, jakým jsou produkty nebo služby distribuovány a jakým způsobem dochází k prodeji zákazníkům. Každý z těchto modelů má své vlastní výhody a výzvy a může být vhodný pro různé druhy podnikání a odvětví.

E-commerce jako nezbytný kanál v digitální éře

E-commerce, která se stala nedílnou součástí moderního obchodování. Tento kanál poskytuje zákazníkům pohodlí nákupu z domova a nabízí širší dosah pro podniky. E-commerce umožňuje zákazníkům snadno porovnávat produkty, číst recenze a provádět nákupy bez časových omezení. Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů internetu a zvýšené důvěře v online nákupy, e-commerce nabízí obrovský potenciál pro rozšíření tržního dosahu.

Distribuční kanály jsou nezbytné pro účinné propojení nabídky produktů nebo služeb s potřebami a přáním zákazníků, a to jak v segmentu business-to-business (B2B), tak i v business-to-consumer (B2C).

B2B, což znamená business-to-business, je model, ve kterém firmy prodávají produkty nebo služby jiným firmám. Tento segment vyžaduje specifické přístupy v distribuci, jako je třeba budování dlouhodobých obchodních vztahů, poskytování detailních technických informací a podpora po prodeji. 

B2C, neboli business-to-consumer, se týká prodeje produktů nebo služeb přímo koncovým zákazníkům. Zde je důraz kladen na masový trh, rychlý prodej a efektivní marketingové komunikace. Obě tyto oblasti vyžadují pečlivé plánování a průběžné hodnocení distribučních kanálů, aby byly zajištěny optimální dosah a uspokojení potřeb zákazníků.

V oblasti B2B, kde firmy obchodují převážně s jinými firmami, hrají distribuční kanály zásadní roli v budování dlouhodobých vztahů a důvěry. Efektivní B2B kanály často zahrnují osobní prodej, partnerské sítě a speciální obchodní platformy, které umožňují přizpůsobenou komunikaci a nabídky specifické pro potřeby jednotlivých firem. Naopak v B2C segmentu, kde firmy prodávají přímo koncovým zákazníkům, je důraz kladen na širší dosah, pohodlí a rychlost.

Distribuční kanály jako online obchody, maloobchodní prodejny a e-commerce platformy jsou klíčové pro dosažení velkého počtu zákazníků a zajištění snadné dostupnosti produktů. V obou případech je nutné strategicky přemýšlet o tom, jak distribuční kanály ovlivňují vnímání značky, zákaznickou zkušenost a nakonec i celkový úspěch na trhu.

V dnešní době, kdy digitalizace a technologie hrají stále větší roli ve všech aspektech života, se e-commerce proměnila v nezbytný nástroj pro podniky všech velikostí a odvětví. Poskytuje nám především následující možnosti:

 • Rozšiřující se dosah: E-commerce umožňuje podnikům dosáhnout na zákazníky mimo tradiční geografické hranice, což otevírá cestu k globálnímu trhu. Tento kanál zajišťuje, že produkty a služby jsou dostupné zákazníkům 24/7, což zvyšuje možnosti prodeje.
 • Zvýšení pohodlí pro zákazníky: Online nakupování nabízí zákazníkům mimořádné pohodlí. Vybírat a nakupovat produkty z pohodlí domova nebo na cestách prostřednictvím mobilních zařízení je nesmírně pohodlné a efektivní.
 • Personalizace a analýza dat: E-commerce umožňuje podnikům shromažďovat a analyzovat data o chování zákazníků, což vede k větší personalizaci a efektivnějším marketingovým strategiím. Tato personalizace může zvýšit spokojenost zákazníků a věrnost značce.
 • Využití sociálních médii a digitálního marketingu: S rostoucím vlivem sociálních médií a digitálního marketingu se e-commerce stává klíčovým kanálem pro propagaci produktů a značek. Integrování e-commerce s digitálními marketingovými strategiemi, jako je obsahový marketing nebo reklama na sociálních sítích, může významně zvýšit dosah a prodej.
 • Nutnost adaptace: Vzhledem k rychlému vývoji technologií a měnícím se spotřebitelským trendům je pro podniky nezbytné neustále adaptovat a inovovat své e-commerce strategie. To zahrnuje vylepšení uživatelského prostředí, zabezpečení transakcí a rozšiřování sortimentu.

E-commerce se tak stává nejen nezbytným kanálem pro dosažení tržního úspěchu, ale také platformou pro inovace a růst v digitálním věku.

Měření výkonnosti distribučních kanálů

Efektivní měření a analýza výkonnosti distribučních kanálů jsou nezbytné pro úspěšné řízení a optimalizaci prodejních strategií. Klíčovými nástroji pro měření jsou KPI (Key Performance Indicators), které poskytují cenné informace o účinnosti různých kanálů.

Důležité KPIs

 • Konverzní míry: Poskytují informace o tom, kolik prohlížení či interakcí se změní na skutečné prodeje.
 • Průměrná hodnota objednávky: Ukazuje průměrnou hodnotu nákupu, což pomáhá hodnotit ziskovost.
 • Náklady na získání zákazníka (CAC): Tento ukazatel zahrnuje veškeré náklady spojené s přilákáním nového zákazníka.
 • Retention rate (Míra udržení zákazníků): Měří, jak dobře firma udržuje své stávající zákazníky.
 • Spokojenost zákazníků: Hodnocení spokojenosti může být měřeno prostřednictvím průzkumů a hodnocení.

Pro efektivní sledování a analýzu těchto KPI je důležité využít nástroje a platformy, jako je HubSpot, které nabízejí detailní analýzy, reporty a návrhy na zlepšení. Tyto nástroje vám mohou pomoci pochopit, které distribuční kanály jsou nejúčinnější, a umožní vám přizpůsobit své strategie tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám trhu a zákazníků.

Omnichannel a Cross-Channel strategie

V dnešní digitální době, kdy se zákazníci pohybují mezi různými distribučními kanály a očekávají plynulý nákupní zážitek, se stává adaptace na vícekanálové strategie pro podniky nezbytností. Tyto strategie nejenže umožňují efektivněji oslovit a zaujmout zákazníky, ale také nabízí unikátní možnosti pro zlepšení jejich celkové zkušenosti a zvýšení loajality ke značce.

Omnichannel strategie je přístup, kde jsou všechny distribuční kanály integrovány a koordinovány tak, aby poskytovaly plynulý a konzistentní zážitek zákazníkům napříč různými platformami a zařízeními. Tento přístup zahrnuje propojení kamenných obchodů, online obchodů, mobilních aplikací a sociálních médií, aby zákazníci mohli bez problémů přecházet mezi různými distribučními kanály během jednoho nákupního procesu.
Cross-Channel Strategie využívá více distribučních kanálů, které fungují nezávisle na sobě, ale jsou zaměřeny na dosažení jednotného cíle – rozšíření dosahu a zvýšení prodeje. V této strategii je každý kanál používán k maximálnímu využití jeho specifických výhod, ačkoli nemusí být nezbytně propojen s ostatními distribučními kanály.

Integrace a výhody

Integrace těchto strategií může podnikům umožnit lépe vyhovět potřebám a preferencím zákazníků, což vede k zvýšení prodeje a zlepšení celkové zákaznické zkušenosti. Platformy jako Shopify poskytují příklady úspěšných aplikací těchto strategií, které ukazují, jak lze efektivně kombinovat různé distribuční kanály pro dosažení obchodních cílů.

Závěr

V dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí je adaptabilita a inovace v distribučních kanálech klíčová. Pochopení a využívání správných prodejních kanálů může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Ve světě podnikání, kde Business Model Canvas slouží jako kompas pro vaše podnikatelské cesty, se otevírá před vámi vzrušující období plné nových příležitostí v distribučních kanálech. Je důležité, aby každý, kdo uvažuje o zahájení podnikání, byl připraven na dynamické změny, které přináší digitální éra.

Tento čas představuje ideální příležitost pro odvážné myšlenky a inovativní přístupy, které mohou být základem vašeho podnikání. Business Model Canvas vám poskytuje rámec pro strukturování vašich myšlenek a strategií, a je důležité, abyste tyto nástroje využívali pro pochopení a využívání potenciálu distribučních kanálů.

Mějte na paměti, že adaptabilita, inovace a schopnost využít data a technologie jsou klíčové pro úspěch ve světě moderního podnikání. Nebojte se experimentovat a přizpůsobovat svůj model podle potřeb a trendů trhu. Buďte připraveni učit se, růst a překonávat výzvy.

Pamatujte, že vaše cesta k úspěchu začíná s jasnou vizí a odhodláním ji sledovat. Nechte se inspirovat možnostmi, které přináší současné trendy v distribučních kanálech, a využijte je pro budování silného a odolného podnikatelského modelu. Váš úspěch je v dosahu, stačí jen začít.

Často kladené otázky

Doporučené knižní zdroje

 1. Hastings, R. (2017)Distribution channels – Management and sales: Channel Development (RDH)
 2. Gorchels, L et all (2004)The Manager’s Guide to Distribution Channels
 3. Blokdyk, B. (2020)Distribution Channels A Complete Guide – 2021 Edition

Související

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru