lean canvas

Lean Canvas

« Back to Glossary Index

Lean Canvas je nástroj pro rychlou a efektivní tvorbu podnikatelských modelů, který byl vyvinut Ashem Mauryou jako adaptace modelu Business Model Canvas od Alexandra Osterwaldera. Tento přístup se zaměřuje na zjednodušení a zefektivnění procesu plánování, zejména pro startupy a nové podnikatelské projekty.

Lean Canvas se skládá z devíti základních stavebních bloků:

 • problémy,
 • řešení,
 • indikátory,
 • unikátní přidaná hodnota,
 • neférová výhoda,
 • cesty k zákazníkům,
 • zákazníci,
 • struktura nákladů a
 • cenový model.
Lean Canvas 1

Tento nástroj pomáhá podnikatelům rychle identifikovat a testovat klíčové předpoklady svých podnikatelských nápadů.

Historicky Lean Canvas vychází z principů štíhlého startupu (lean startup), který poprvé formuloval Eric Ries. Tento přístup zdůrazňuje důležitost rychlého iterativního vývoje a testování pro získání zpětné vazby od zákazníků, což umožňuje efektivnější a rizikově méně náročné budování podniku.

V teoretickém kontextu Lean Canvas kombinuje prvky štíhlé výroby a designového myšlení. Jeho cílem je umožnit podnikatelům a startupům rychle formulovat a upravovat své podnikatelské modely, s důrazem na zákaznickou orientaci a flexibilitu.

V současné době je Lean Canvas široce využíván ve světě startupů a inovací. Jeho jednoduchost a přizpůsobitelnost umožňují rychlé testování a iteraci podnikatelských nápadů. Tento nástroj je obzvláště užitečný v dynamickém a nejistém prostředí, kde tradiční dlouhé a podrobné podnikatelské plány nejsou dostatečně flexibilní.

Mezi aktuální trendy ve využívání Lean Canvas patří jeho aplikace v různých průmyslových odvětvích a jeho integrace s dalšími metodologiemi, jako jsou agilní vývoj, design thinking a zákaznický vývoj. Tento nástroj také podporuje udržitelné a sociálně odpovědné podnikání tím, že umožňuje rychle identifikovat a řešit klíčové společenské a environmentální problémy.

Relevantní literatura a zdroje v této oblasti zahrnují:

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Tvorba business modelů. Praha: Bizbook.
 2. Ries, E. (2015). Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbook.
 3. Maurya, A. et all (2022) Running Lean (3rd Edition): Iterate from Plan A to a Plan That Works
 4. Maurya, A. (2016) Lean podnikání. Praha: Progres Guru
 5. Osterwalder, A.et all. (2014)Value Proposition Design. John Wiley & Sons

Od n�padu k podnikatelsk�mu pl�nu - Ivana Svobodov�, Michal Andera - e-knihaimage 101051097 13717911

Lean podnik�n� - Maurya Ash - audioknihaimage 101051097 13717911

Lean Startup - Eric Riesimage 101051097 13717911

Přejít nahoru