Marketingový mix

« Back to Glossary Index

Marketingový mix je základním konceptem v marketingové teorii, který popisuje čtyři hlavní prvky, jež by měly být pečlivě zváženy při zavádění marketingové strategie. Tento koncept byl původně formulován E. Jeromem McCarthym v 60. letech 20. století. Historicky marketingový mix reflektoval tradiční pojetí marketingu, kde hlavní důraz byl kladen na efektivní prodej a distribuci fyzických produktů. V průběhu času se koncept rozšířil, aby zahrnoval služby a zkušenosti a aby reflektoval význam zákaznické orientace a hodnoty.

Co je marketingový mix 4P

4P je marketingový model, který zahrnuje čtyři základní složky: Produkt (product) se vztahuje na zboží nebo službu, kterou firma nabízí. Zahrnuje design, kvalitu, funkčnost a značku. Cena (price) je částka, kterou zákazník zaplatí za produkt nebo službu, a zahrnuje strategie stanovení cen, slevy a platební podmínky. Místo (place) se týká toho, jak a kde jsou produkty prodávány a distribuovány, a zahrnuje logistiku, skladování a distribuční kanály. Propagace (propagation) zahrnuje všechny formy komunikace a reklamy zaměřené na informování, přesvědčování nebo připomínání zákazníkům o produktu.Tento model pomáhá firmám definovat marketingovou strategii tím, že identifikuje klíčové aspekty, na které se mají zaměřit při propagaci svých produktů nebo služeb.

Co je marketingový mix 7P

V moderním marketingu se marketingový mix dále rozšířil na 7P, přidáním prvků lidé (people), procesy (processes) a fyzické důkazy (physical evidence). Tento rozšířený model je zvláště relevantní pro sektor služeb, kde interakce s lidmi, efektivní procesy a tangibilní průkazy služby jsou klíčové pro úspěch.

Současné aplikace marketingového mixu zahrnují digitální marketing, kde online kanály a sociální média hrají klíčovou roli v propagaci a distribuci. Firmy dnes také kladou větší důraz na udržitelnost a etiku v rámci svých marketingových strategií, reagujíce na rostoucí požadavky spotřebitelů a veřejnosti na sociální odpovědnost a environmentální udržitelnost.

Mezi důležité zdroje patří pro termín marketingový mix:

  1. McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin.
  2. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.
  3. Booms, B. H., & Bitner, M. J. (1981). Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms. Marketing of Services, 25(3), 47-52.

Tohle je marketing!, Godin Sethimage 101051097 14061321

Marketing management, Kotler Philipimage 101051097 14061321

Takto sa rob� marketing - Allan Dibimage 101051097 13717911

Přejít nahoru