CRM (Řízení vztahů se zákazníky)

« Back to Glossary Index

Co je to CRM?

CRM, je zkratka pro Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky), je strategický přístup a technologický systém, který umožňuje organizacím efektivně spravovat interakce se svými zákazníky a potenciálními zákazníky. CRM spojuje procesy, lidi a technologii k dosažení jednoho cíle: budovat a upevňovat vztahy se zákazníky, což vede k lepší spokojenosti zákazníků a zvýšení prodeje.

Historicky se koncept CRM vyvinul v 90. letech 20. století jako reakce na rostoucí potřebu podniků lépe porozumět a reagovat na potřeby zákazníků v konkurenčním obchodním prostředí. Původně byl zaměřen převážně na sběr a analýzu dat o zákaznících, ale postupně se rozšířil na komplexní systémy, které integrují prodej, marketing a zákaznický servis.

V teoretickém kontextu CRM vychází z marketingového a business managementu a spočívá v pochopení, že dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou klíčem k trvalé konkurenční výhodě. Teorie CRM zahrnuje koncepty jako jsou segmentace trhu, personalizace, zákaznická loajalita a hodnotový řetězec.

Co umí CRM?

CRM je softwarový systém, který umožňuje firmám spravovat a analyzovat interakce se svými zákazníky a potenciálními klienty během celého jejich vztahu. Umožňuje centralizaci zákaznických dat, sledování historie komunikace, správu prodejních příležitostí a obchodních případů, automatizaci marketingových kampaní a poskytování podpory zákazníkům. Cílem je zlepšit vztahy se zákazníky, podporovat loajalitu a zvyšovat prodeje.

V současné době je CRM nezbytnou součástí obchodní strategie pro většinu společností. Moderní CRM systémy jsou založeny na technologii a nabízejí rozsáhlé funkce pro automatizaci prodeje, správu marketingových kampaní, poskytování zákaznického servisu a analýzu dat. Významnou roli hraje integrace s dalšími technologickými řešeními, jako jsou sociální média, cloud computing a analýza velkých dat.

Mezi aktuální trendy v CRM patří využívání umělé inteligence pro personalizaci interakcí se zákazníky, integrace s mobilními technologiemi pro zlepšení přístupnosti a pohodlí zákazníků a důraz na získávání a analýzu zákaznických dat pro zlepšení rozhodování a strategie.

Relevantní literatura a zdroje v této oblasti zahrnují:

  1. Greenberg, P. (2010). CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers. McGraw-Hill Education.
  2. Peelen, E. (2005). Customer Relationship Management. Pearson Education.
  3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.

Aplikace modern�ch informa?n�ch technologi� v ?�zen� firmy, Tvrd�kov� Milenaimage 101051097 14061321

Management z�kaznick�ch ?e?en� - Jak efektivn? tvo?it a spravovat individualizovan� ?e?en� z�kaznick�ch pot?eb - V�t Chlebovsk�image 101051097 13717911

Budov�n� vztah? se z�kazn�ky - Vratislav Koz�k - e-knihaimage 101051097 13717911

Přejít nahoru