Serendipity v podnikaní: šťastie praje pripraveným

serendipity

V dynamickom svete podnikania, kde plány a stratégie zohrávajú kľúčovú úlohu, existuje ešte jeden, často prehliadaný faktor úspechu – náhoda. Tento pojem, ktorý sa vzťahuje na náhodné objavenie šťastných nápadov alebo udalostí, je nielen fascinujúci, ale môže byť mimoriadne užitočný aj v podnikaní.

Väčšina ľudí považuje náhodu za niečo, čo sa jednoducho „stane“ – šťastnú náhodu alebo priaznivý osud. V skutočnosti však náhoda v podnikaní nie je len o náhode, ale aj o tom, že ste v správnom čase na správnom mieste a máte otvorenú myseľ, ktorá je pripravená využiť tieto náhodné príležitosti. Tento článok sa zameriava na to, ako môžu podnikatelia a spoločnosti využiť náhodu ako nástroj na inováciu, rast a dosiahnutie úspechov, ktoré boli mimo ich pôvodných strategických plánov. Na základe týchto náhod potom generujeme a následne overujeme nápady na nové podnikanie.

Chrystian Busch vo svojej knihe The Serendipity Mindset opisuje, ako vznikajú takéto „šťastné“ náhody. Začína to náhodným spúšťačom momentom, keď narazíte na niečo nezvyčajné alebo neočakávané. Ďalej je potrebné vytvoriť súvislosti – to znamená spozorovať spúšťač a spojiť ho s niečím zdanlivo nesúvisiacim, čím si uvedomíte potenciálnu hodnotu náhodnej udalosti (niekedy sa označuje ako Heuréka moment). A napokon, na realizáciu nápadov a dosiahnutie neočakávaných pozitívnych výsledkov je potrebný dôvtip a vytrvalosť.

História Serendipity

Serendipity je fascinujúci pojem s bohatou a pestrou históriou. Pojem„serendipity“ pochádza z rozprávky o troch princoch Serendip, čo je starý názov pre Srí Lanku.

Príbeh o troch princoch zo Serendipu

Táto rozprávka rozpráva príbeh o princoch, ktorí cestovali po svete a neustále narážali na nečakané objavy, ktoré boli výsledkom ich inteligencie a schopnosti spájať zdanlivo nesúvisiace informácie do súvislého celku. Počas príbehu princovia cestujú a zažívajú rôzne dobrodružstvá, pričom mnohé z ich objavov sú výsledkom náhody a ich schopnosti dômyselne vyvodiť závery z pozorovaných informácií. Napríklad na základe pozorovania stôp na ceste dokážu presne opísať, ako vyzerala stratená ťava bez toho, aby ju niekedy videli. Tieto príbehy zdôrazňujú význam pozorovania, inteligencie a schopnosti spájať zdanlivo nesúvisiace informácie, čo vedie k nečakaným objavom a záverom.

Príbeh o troch princoch zo Serendipu bol v európskej literatúre spopularizovaný v 18. storočí. storočia Horace Walpole a stal sa základom moderného chápania náhody ako schopnosti náhodne objaviť cenné alebo príjemné veci.

Príklady náhody v histórii

História náhody je však oveľa staršia a hlbšia ako tento pôvabný príbeh. Jeho pôvod siaha až do starovekých civilizácií, kde náhodné objavy zohrávali kľúčovú úlohu pri rozvoji vedy a techniky. Napríklad v alchýmii, ktorá bola predchodcom modernej chémie, sa mnohé objavy uskutočnili vďaka náhode – náhodným experimentom a neočakávaným výsledkom.

V modernej dobe sa náhoda stala kľúčovým prvkom v mnohých oblastiach, od vedeckého výskumu až po literatúru a umenie. V kontexte podnikania sa náhoda stala synonymom náhodného objavu, ktorý môže viesť k novým obchodným príležitostiam, inováciám alebo dokonca k zásadným zmenám v odvetví.

Je zaujímavé, že hoci sa náhoda často považuje za šťastnú náhodu, v skutočnosti je často výsledkom otvorenej mysle, pozornosti k detailom a schopnosti spojiť zdanlivo nesúvisiace informácie do nového, revolučného celku.

Penicilín

Jedným z najznámejších príkladov náhody vo vede je objavenie penicilínu v roku 1928. Alexander Fleming, škótsky bakteriológ, náhodne objavil, že huba Penicillium notatum zabíja baktérie. Fleming nechtiac nechal otvorenú Petriho misku, do ktorej sa dostala pleseň, a všimol si, že okolo nej nie sú žiadne baktérie. Tento náhodný objav viedol k vývoju prvého skutočne účinného antibiotika a mal zásadný vplyv na lekársku vedu.

Röntgenové žiarenie

Ďalším príkladom je objavenie röntgenového žiarenia v roku 1895 nemeckým fyzikom Wilhelmom Röntgenom. Počas experimentovania s katódovými trubicami si Röntgen náhodne všimol, že neznámy typ lúča môže preniknúť rôznymi objektmi a vytvoriť obraz na fotografickom filme. Tento objav spôsobil nielen revolúciu v lekárskej diagnostike, ale otvoril aj cestu ďalšiemu výskumu v oblasti atómovej fyziky.

Tieto príklady ukazujú, že serendipity nie je len o šťastí alebo náhode, ale o schopnosti pozorovať neočakávané javy a správne interpretovať ich význam a potenciál. Vedci a inovátori, ktorí dokázali využiť tieto nečakané momenty, prispeli nielen k rozvoju vedy, ale ovplyvnili aj každodenný život ľudí.

Serendipity a Mintzbergov strategický rámec

V kontexte podnikania a strategického plánovania je koncept náhodnosti úzko spojený s myšlienkami Henryho Mintzberga o emergentnej stratégii. Mintzberg, jeden z popredných mysliteľov v oblasti manažmentu, rozlišuje medzi plánovanými (zámernými, deliberatívnymi) a naliehavými (emergentnými) stratégiami. Emergentné stratégie sú tie, ktoré sa vyvíjajú organicky, často ako reakcia na neočakávané príležitosti a výzvy, pričom práve tu zohráva kľúčovú úlohu náhoda.

Plánovaný (deliberatívny) prístup, často riadený vrcholovým manažmentom, je starostlivo štruktúrovaný a zameraný na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Na druhej strane sa emergentné stratégie vyvíjajú spontánne a neformálne, často z iniciatívy zamestnancov na nižších úrovniach organizácie.

Mintzbergov strategický rámec predpokladá, že hoci je dôležité mať strategický plán, rovnako dôležité je byť flexibilný a otvorený neočakávaným zmenám a príležitostiam. Serendipita v tomto kontexte predstavuje schopnosť spoločnosti alebo jednotlivca rozpoznať a využiť neočakávané udalosti, ktoré sa môžu javiť ako odchýlky od pôvodného plánu, ale v skutočnosti môžu viesť k novým a inovatívnym cestám.

Serendipity

Príkladom náhody v rámci Mintzbergovej koncepcie emergentnej stratégie môžu byť firmy, ktoré neplánovane objavia nový trh alebo produktovú líniu ako vedľajší produkt svojho primárneho obchodného modelu. Tieto spoločnosti potom môžu prispôsobiť svoju stratégiu tak, aby tento neočakávaný objav čo najlepšie využili.

Ďalším aspektom Mintzbergovho rámca je dôraz na význam intuície a strategického myslenia v procese strategického rozhodovania. V mnohých prípadoch nie sú prelomové inovácie výsledkom lineárneho plánovania, ale skôr intuitívneho vnímania a schopnosti vidieť potenciál v neočakávaných situáciách.

Mintzbergov rámec emergentnej stratégie a koncept náhodnosti spoločne zdôrazňujú význam flexibility, prispôsobivosti a otvorenosti novým možnostiam vo svete podnikania. Tento prístup ponúka alternatívu k tradičnému, rigidnému plánovaniu a ukazuje, že úspech často spočíva v schopnosti prispôsobiť sa a reagovať na neočakávané udalosti s otvorenou mysľou.

Serendipity v praxi: prípadové štúdie

Serendipity môže mať významný vplyv na podnikanie, ako ukazujú nasledujúce prípadové štúdie:

3M a poznámky Post-it

Spencer Silver, vedec pracujúci pre spoločnosť 3M, objavil lepidlo, ktoré sa lepí len mierne a nezanecháva žiadne zvyšky. Pôvodne sa považoval za neúspešný experiment. Jeho kolega Art Fry však neskôr navrhol použiť toto lepidlo na vytvorenie záložiek, ktoré by sa dali prilepiť na papier bez toho, aby sa poškodil. Táto myšlienka viedla k vynálezu poznámkových blokov Post-it, ktoré sa stali klasickým príkladom inovácie, ktorá hľadá uplatnenie.

Spoločnosť Pfizer a Viagra

Sildenafil, účinná látka Viagry, bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Pfizer ako liek na vysoký krvný tlak a angínu pectoris. Počas klinických skúšok na srdci však vedci zistili, že liek je účinnejší pri vyvolávaní erekcie ako pri liečbe angíny. Tento náhodný objav viedol spoločnosť Pfizer k tomu, že si uvedomila, že erektilná dysfunkcia predstavuje neuspokojené medicínske potreby a veľkú príležitosť na finančný zisk. V roku 1998 schválila agentúra FDA liek Viagra ako prvú perorálnu liečbu erektilnej dysfunkcie.

Teflón

Teflón objavil náhodou v roku 1938 Roy Plunkett, ktorý pracoval pre spoločnosť DuPont na výskume plynov používaných ako chladivá. Pri jednom experimente sa pokúsil uvoľniť tetrafluóretylén z fľaše, ale nič sa mu nepodarilo. Po otvorení fľaše objavil pevnú látku, ktorá vznikla polymerizáciou plynných molekúl. Teflón je chemicky inertný a veľmi klzký, čo viedlo k jeho používaniu ako nepriľnavého povlaku na panvice, ako aj v mnohých iných aplikáciách vrátane amerického vesmírneho programu, kde sa používal napríklad na výrobu skafandrov a vriec na uskladnenie vzoriek mesačných hornín.

Mikrovlnná rúra

Percy Spencer, fyzik pracujúci pre spoločnosť Raytheon, skúmal v roku 1945 mikrovlny vysielané radarom, keď si všimol, že sa mu vo vrecku roztopila čokoládová tyčinka. Aby svoj objav otestoval, vytvoril elektromagnetické pole s vysokou hustotou a umiestnil doň popcorn, ktorý sa začal variť. To viedlo k vynálezu mikrovlnnej rúry, ktorá bola neskôr testovaná v reštaurácii v Bostone.

Tento rad prípadových štúdií ilustruje, ako môže náhoda v podnikaní viesť k prelomovým objavom, ktoré majú potenciál zásadne zmeniť produkty, služby a dokonca celé odvetvia. Tieto príklady ukazujú, že otvorenosť novým možnostiam a schopnosť rýchlo reagovať na neočakávané situácie môže viesť k neuveriteľnej inovácii a úspechu.

Termíny pre náhodu v podnikaní

Vytvorenie podmienok pre náhodu v podnikaní zahŕňa niekoľko kľúčových prvkov:

 1. Podpora tvorivosti a inovácií: spoločnosti by mali vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zamestnancov v experimentovaní a skúmaní nových nápadov. To znamená poskytnúť zdroje a priestor na tvorivé myslenie, ako aj akceptovať riziko neúspechu ako neoddeliteľnú súčasť inovačného procesu.
 2. Flexibilita a prispôsobivosť : kľúčová je schopnosť rýchlo reagovať na neočakávané príležitosti a zmeny. Spoločnosti by mali byť pripravené prispôsobovať svoje stratégie a plány na základe nových informácií a trendov.
 3. Otvorenosť novým možnostiam: otvorenosť znamená, že sa nezaseknete na predchádzajúcich predpokladoch a vždy ste ochotní skúmať nové myšlienky a prístupy, aj keď sa na prvý pohľad zdajú byť mimo hlavného prúdu.
 4. Vytváranie sietí a spolupráca : budovanie a udržiavanie širokej siete kontaktov môže viesť k nečakanej spolupráci a príležitostiam. Spolupráca medzi sektormi a disciplínami môže odhaliť nové perspektívy a nápady.
 5. Analýza a reflexia: Pravidelné hodnotenie a reflexia súčasných procesov, výsledkov a prístupov môže odhaliť skryté príležitosti alebo oblasti na zlepšenie, ktoré môžu viesť k nečakaným prelomom.

Vytvorením týchto podmienok môžu spoločnosti lepšie vytvoriť prostredie, v ktorom sa môže dariť náhode a ktoré podporuje inovácie a rast.

Výzvy a riziká náhody v podnikaní

Hoci náhoda môže priniesť náhle a pozitívne zmeny, sú s ňou spojené určité riziká a výzvy:

 1. Prílišné spoliehanie sa na náhodu : spoločnosti môžu čeliť pokušeniu príliš sa spoliehať na náhodu namiesto systematického vývoja a testovania nových stratégií. To môže viesť k zanedbaniu dôkladného plánovania a analýzy.
 2. Riziko neúspechu : náhodné objavy si často vyžadujú vysokú mieru rizika a neistoty. Nie všetky náhodné objavy vedú ku komerčnému úspechu a spoločnosti musia byť pripravené na možné neúspechy.
 3. Potreba rýchleho prispôsobenia : využitie náhodných príležitostí si môže vyžadovať rýchle prispôsobenie existujúcich procesov a stratégií, čo môže byť pre spoločnosti so zavedenými štruktúrami a systémami náročné.
 4. Vnútorný odpor: zavádzanie nových myšlienok alebo zmien vyvolaných náhodnými objavmi môže v organizácii naraziť na odpor, najmä ak si tieto zmeny vyžadujú odklon od tradičných postupov.
 5. Prehliadanie dlhodobých cieľov: náhodné príležitosti môžu odvádzať pozornosť od dlhodobých cieľov a stratégií spoločnosti, čo môže viesť k rozptýleniu zdrojov a energie na projekty, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné.

Tieto výzvy a riziká poukazujú na potrebu vyváženého prístupu k náhodným objavom v podnikaní, kde je potrebné náhodné objavy starostlivo vyhodnotiť a zvážiť vo vzťahu k celkovým cieľom a stratégiám organizácie.

Záver

Náhoda v podnikaní je príkladom toho, že „šťastie praje pripraveným“. Spoločnosti, ktoré sú otvorené novým príležitostiam a pripravené ich využiť, môžu dosiahnuť nečakaný úspech. Tento článok ukázal, ako môže náhoda ovplyvniť podnikanie a ako ju možno využiť na inováciu a rast. Kombinácia otvorenej mysle, flexibilného prístupu a schopnosti rýchlo reagovať na neočakávané príležitosti môže viesť k prelomu a dlhodobému úspechu.

Serendipity nie je len o šťastí, ale aj o schopnosti využiť neočakávané situácie vo svoj prospech. V podnikaní to znamená byť vždy pripravený a otvorený novým nápadom a prístupom. V tomto dynamickom a neustále sa meniacom svete môže byť náhoda kľúčom k odomknutiu nových ciest a príležitostí. A ako ukazujú príklady z minulosti, môže to byť neočakávaný objav, ktorý spustí ďalšiu veľkú vlnu inovácií a zmien.

Či už ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený manažér, nezabudnite, že otvorenosť, prispôsobivosť a schopnosť vycítiť náhodné príležitosti môžu byť vašimi najsilnejšími spojencami pri hľadaní úspechu. „Šťastie praje pripraveným“ a v podnikaní to platí dvojnásobne.

Ako mať šťastie v podnikaní: kľúčové stratégie

 • Vnímajte náhodu ako príležitosť: náhoda v podnikaní nie je len o šťastí, ale o schopnosti identifikovať a prepojiť informácie, ktoré môžu viesť k novým príležitostiam. Inteligentné šťastie znamená byť pripravený a otvorený neočakávaným udalostiam.
 • Prispôsobivý a flexibilný prístup : buďte pripravení prispôsobiť svoje stratégie a plány v reakcii na neočakávané zmeny a príležitosti. To si vyžaduje flexibilitu a ochotu experimentovať.
 • Prekonávanie predsudkov: spochybňovanie tradičných spôsobov myslenia a prístupov. Buďte otvorení novým nápadom a nebojte sa ísť mimo vychodené cesty.
 • Efektívne využívanie zdrojov: optimalizujte svoje procesy a čas tak, aby ste umožnili inovácie a kreatívnu prácu. Využívajte chyby a neúspechy ako príležitosť učiť sa a rásť.
 • Vytváranie sietí a spolupráca: rozvíjajte širokú sieť kontaktov a budujte vzťahy v rôznych odvetviach. Spolupráca a zdieľanie nápadov môže viesť k nečakaným príležitostiam.

Pamätajte, že šťastie v podnikaní často nie je len vecou náhody, ale výsledkom pripravenosti, prispôsobivosti a schopnosti využiť príležitosti, ktoré sa naskytnú. Buďte aktívni, otvorení novým možnostiam a nebojte sa skúšať nové veci.

Často kladené otázky

Odporúčané ďalšie zdroje

 1. Muller, T. & Becker L. (2012) Get Lucky: How to Put Planned Serendipity to Work for You and Your Business
 2. Llopis, G. (2009)Earning Serendipity: Four Skills for Creating and Sustaining – Good Fortune in Your Work: Four Skills for Creating & Sustaining Good Fortune in Your Work
 3. Brash, R. (2019) Smart Serendipity: The Essential Mindset Shift for Time-Rich Living

Súvisiace

Návrat hore