Ikigai

« Back to Glossary Index


Ikigai je japonský koncept, který se zaměřuje na hledání smyslu života a práce. Doslovný překlad ikigai znamená „důvod, pro který se probouzíte ráno“. Tento koncept je často používán k popisu radosti a uspokojení, které přináší každodenní aktivity, a je spojován s dlouhověkostí a štěstím.

Historický kontext ikigai sahá hluboko do japonské kultury a filozofie, ale v posledních letech získal mezinárodní pozornost jako nástroj pro osobní rozvoj a wellness. Ikigai není pouze o práci nebo kariéře; zahrnuje všechny aspekty života, včetně osobních vztahů, koníčků a společenských aktivit.

Teoretické základy ikgai spočívají v konceptu, že nalezení rovnováhy mezi tím, co milujeme, v čem jsme dobří, co svět potřebuje a za co můžeme být placeni, může vést k plnějšímu a smysluplnějšímu životu. Tento přístup je v souladu s mnoha moderními teoriemi osobního rozvoje a wellness.

V současné době je ikgai často zkoumán v kontextu práce a kariérového rozvoje. Zaměřuje se na hledání práce, která není jen zdrojem příjmů, ale také přináší osobní uspokojení a má pozitivní dopad na společnost. Tento koncept se stává populárním nástrojem v oblasti lidských zdrojů a organizačního rozvoje, protože pomáhá jednotlivcům i organizacím identifikovat a rozvíjet jejich jedinečné schopnosti a poslání.

Mezi současné trendy v aplikaci ikgai patří:

  • Využití ikgai jako nástroje pro koučování a osobní rozvoj.
  • Integrace ikgai do programů wellness a zdraví na pracovišti.
  • Použití ikgai k posílení zaměření na firemní kulturu a hodnoty.

Relevantní literatura a zdroje pro Ikigai

  1. García, H., & Miralles, F. (2016). Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Penguin Books.
  2. Mogi, K. (2017). Awaken Your Ikigai: Find Your Reason to Live. Tuttle Publishing.
  3. Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of Character and Well-Being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619.

Ikigai - Bettina Lemkeimage 101051097 13717911

IKIGAI - Francesc Miralles, H�ctor Garc�aimage 101051097 13717911

Ikigai - Mitsuhashi Yukariimage 101051097 13717911

STRATE9Ycast
Přejít nahoru